Jednookruhový termostatický set

Jednookruhový termostatický set
349

Jednookruhová sekundárna strana (obytná)

Obsah balíka:

 • Čerpadlová skupina s termostatickým zmiešavaním 20-45°C a 45-70°C - 3/4”
 • Euroster 11M regulátor zmiešavacieho ventilu a čerpadla

Podrobnosti

Jednookruhový termostatický set - 3/4”

 

Čerpadlová skupina pre vykurovacie systémy podlahových kúrení s termostatickým zmiešavacím ventilom.
Tepelný rozsah regulácie 20-45°C a 45-70°C.

 

Čerpadlová skupina s termostatickým zmiešavaním

Sú vhodné pre malé a stredné vykurovacie okruhy, vďaka vysoko účinnému synchrónnemu obehovému čerpadlu majú veľmi nízku spotrebu energie.

PPE izolácia

 

Rozmery: 180x302x142mm
Rozostup pripojení: 90mm

 

Technické údaje:

 • pipojovacie hrdlá 3/4”
 • rozostup pripojení 90mm
 • trvalý tepelný spád 8 K
 • Kvs 2,0
 • trojcestný termostatický zmiešavací ventil na výstupe
 • výstupný guľový ventil so šróbením a teplomerom
 • vstupný guľový ventil so spätnou klapkou a teplomerom

 

Informačné údaje k vykurovacím okruhom s nízkou a strednou teplotou

Model nastaviteľná
teplota
Δt Kvs Výkon a prietok
vykurovacieho
oktuhu
Odporúčané
cirkulačné
čerpadlo
Dopravná
výška
Výhrevná
plocha
podlahového
vykurovania
F1 20-45ºC 8 K 2.0 4,5kW 500l/h Wilo Yonos Para RS 15/6 5mH₂O Up to a 50m²
F2 45-70ºC 20 K 2.0 11kW 500l/h Wilo Yonos Para RS 15/6 5mH₂O -
F1 20-45ºC 8 K 2.0 9kW 1000l/h Wilo Yonos Para RS 15/7,5 5mH₂O From 50m² to 100m²
F2 45-70ºC 20 K 2.0 22kW 1000l/h Wilo Yonos Para RS 15/7,5 5mH₂O -

Referenčné teploty:
F1 Model: T výstup: 550C, T vratka: 240C, T zmiešané: 320C
F2 Model: T výstup: 750C, T vratka: 400C, T zmiešané: 550C

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Euroster 11M

 

Veľkou výhodou ovládača zmiešavacieho ventilu a čerpadla Euroster 11M je grafický displej, ktorý napomáha užívateľovi pri nastavení a kontrole, ako aj, že zmiešavací ventil ovláda na základe tepelnej dynamiky a nie času. Výsledkom je sledovanie nastavenej hodnoty a otváracej dynamiky zmiešavaného okruhu regulátorom.

Výhoda: vždy sleduje teplotu, a nie stav otvorenia ventilu.

 

I. režim (pri použití akumulačnej nádrže): termostatom (bezpotenciálový) je možné uviesť do prevádzky zmiešavací ventil a čerpadlo. Regulátor udržiava teplotu zmiešavacieho okruhu na nastavenej teplote. Regulátor umožňuje nastaviť minimálnu štartovaciu teplotu (napr. 35 °C), pod ktorou nespustí zmiešavací ventil ani čerpadlo. Táto hodnota je nastaviteľná. Nastaviteľná je aj bezpečnostná odstavná teplota, ktorej prekročenie v prípade poruchy zmiešavacieho ventilu môže poškodiť systém. V tomto režime otvára alebo zatvára zmiešavací ventil podľa krivky tepelnej a dynamickej charakteristiky.

 

II. režim: ochrana kotla. Regulátor bude udržiavať minimálnu teplotu na krátkej (vratnej) vetve. Napríklad, keď je teplota v menu regulátora nastavená na 55 °C, regulátor bude udržiavať túto minimálnu teplotu a až po jej dosiahnutí začne otvárať ventil a púšťať prietok do systému. Na regulátore možno nastaviť prah nábehu čerpadla, teplotu stanovenú pre ochranu kodla a jej dynamiklu. V tomto režime nie dovolené prerušovať možnosť termostatu, havarijnú teplotu odstavenia čerpadla je nutné nastaviť na 90 °C.

 

Technické parametre:

 • energia: 230 V, 50 Hz
 • príkon: 4 W
 • keringető szivattyú kimeneti terhelése: 200 W
 • cirkulačný ventil: 100 W
 • teplota: 0-65°C
 • teplotný rozsah: 0-110°C
 • rozsah nastavenia teploty (kf): 10-70°C
 • hodnota pri zapnutí čerpadla: 20-80°C
 • hysterézia: 2-10°C
 • dynamika: 1-64°C
 • presnosť teploty: 1°C
 • ochrana: IP40
 • displej: LCD
 • teplota pri núdzovom vypnutí: 40-90°C

 

Informácie
Szivattyú típusa
Termosztatikus