Balenie nádrže na teplú vodu - 200l

Systém dodávky teplej úžitkovej vody s výmenníkom a elektrickým vykurovacím telesom

200l

vyhliadka:
Zmena objednávky: