Balenie nádrže na teplú vodu - 160l

Systém dodávky teplej úžitkovej vody s výmenníkom a elektrickým vykurovacím telesom

160l

vyhliadka:
Zmena objednávky: