Rezervné nádrže a zásobníky TÚV

Izolované vyrovnávacie nádrže a nádrže na teplú vodu

Ak sa použije vyrovnávacia nádrž, prebytočná tepelná energia sa uloží a potom sa podľa potreby použije.

Vysoká účinnosť a pohodlie v prípade spaľovania tuhých látok!

vyhliadka:
Zmena objednávky: