Súčasti kotla

V ponuke častí kotle Celsius Plus nájdete čistiace sady kotla, tesniace šnúry, popolníky a ťahové regulátory, ako aj mriežky a kľučky na dvere kotla. Tieto súčasti zabezpečujú efektívne a bezproblémové fungovanie kotlov.

vyhliadka:
Zmena objednávky: