Celsius vykurovacích systémov

Klasické systémy primárneho vykurovania sú voliteľné s vyrovnávacou nádržou

(úplný primárny systém), bez systému vyrovnávacích nádrží.

(Potrebuje akúkoľvek vyrovnávaciu nádrž alebo zjednodušený systém).