Celsius Combi kotly

Kotly Celsius Combi môžu spaľovať drevo a drevné pelety!

(Nie súčasne)

 

Režim peliet je možný iba s dvierkami adaptéra horáka na pelety!

(Dvere adaptéra sú pripojiteľné)

vyhliadka:
Zmena objednávky:

Kotly Celsius Combi môžu spaľovať drevo a drevné pelety!

(Určené na nedrevnú biomasu)