Veľký T rošt

Veľký T rošt
74

Veľký T rošt
Veľkosť: 590x180 mm
Typ kotla: Combi 45 - 50, Combi 50 - 56, Wood 60 - 85, Wood 90 - 125

Podrobnosti

Rošt je súčasťou základného vybavenia kotla. Môže byť vymenený, ak je opotrebovaný alebo zranený.

 

Funkcia: vypustenie popola vzniknutého pri spaľovaní do zbernej komory popola, ako aj rovnomerné rozdelenie vzduchu potrebné na spaľovanie paliva. Pri vkladaní je dôležité, aby horná plocha (tá, ktorá je obrátená na spaľovaciu komoru) bola rovná, aby sa nemohli zablokovať štrbiny medzi priečkami mriežky! Pozri nasledujúci obrázok!

 

Rošt kotla