Rošt typu 24 kW - MD89

Rošt typu 24 kW - MD89
59

Rošt typu 24 kW - MD89
Veľkosť: 360x300 mm
Typ kotla: P-V25, C 23 - 25, Combi 23 - 25

Podrobnosti

Rošt je súčasťou základného vybavenia kotla. Môže byť vymenený, ak je opotrebovaný alebo zranený.

 

Funkcia: vypustenie popola vzniknutého pri spaľovaní do zbernej komory popola, ako aj rovnomerné rozdelenie vzduchu potrebné na spaľovanie paliva. Pri vkladaní je dôležité, aby horná plocha (tá, ktorá je obrátená na spaľovaciu komoru) bola rovná, aby sa nemohli zablokovať štrbiny medzi priečkami mriežky! Pozri nasledujúci obrázok!

 

Rošt kotla