Malý rošt

Malý rošt
32

Malý rošt

V prípade opotrebovania alebo poškodenia sa dá vymeniť.
Veľkosť: 315x190 mm
Typ kotla: P-V30, P-V35, C 25 - 29, Combi 25 - 29, C 29 - 34, Combi 29 - 34

Podrobnosti

Rošt je súčasťou základného vybavenia kotla. Môže byť vymenený, ak je opotrebovaný alebo zranený.

 

Funkcia: vypustenie popola vzniknutého pri spaľovaní do zbernej komory popola, ako aj rovnomerné rozdelenie vzduchu potrebné na spaľovanie paliva. Pri vkladaní je dôležité, aby horná plocha (tá, ktorá je obrátená na spaľovaciu komoru) bola rovná, aby sa nemohli zablokovať štrbiny medzi priečkami mriežky! Pozri nasledujúci obrázok!

 

Rošt kotla