Novinky emailom
Najpredávanejšie produkty
Odporúčané produkty
Ďalšie informácie


Celsius izolované akumulačné nádrže 1500l

Celsius izolované akumulačné nádrže 1500l

Celsius izolované akumulačné nádrže 1500 liter

Výhody Celsius izolovaných akumulačných nádrží:

 • Dobré teploizolačné vlastnosti: C energetická trieda (zodpovedá EU normám, potvrdené certifikátom).
 • Hospodárnejšie kúrenie, pri nižšom vylučovaní škodlivín.
 • Estetické vyhotovenie (jednotný plastový kryt).
 • Plynulé zásobovanie budovy teplom je zabezpečené aj pri cyklickom kúrení, napríklad pri kúrení drevom
  je možné zabezpečiť bezproblémové kúrenie aj počas noci.
 • Pripojením modulu TÚV nie je potrebná zásobná nádrž TÚV.

 

 •  

  Celsius izolované akumulačné nádrže

   

   

  Celsius akumulačné nádrže
  Pri kúrení drevom je intenzita výroby tepla menej regulovateľná, ako napr. pri peletovom kúrení, nakoľko
  množstvo paliva v ohnisku a jeho obsah energie sú vyššie, ako okamžitá potreba tepla budovy. V záujme plynulého zabezpečenia zásobovania energiou môžeme voliť medzi dvomi riešeniami:

  • Použitím klasického riešenia „regulátora ťahu”je možné mierne znížiť prehnanú produkciu tepla znížením
   množstva spaľovacieho vzduchu, v tomto prípade drasticky klesá účinnosť horenia, ako aj vplyvom nedokonalého horenia stúpa produkcia škodlivín.
  • Použitím akumulačnej nádrže sa uskladní prebytočné teplo, ktoré môžeme v prípade potreby použiť. Pri tomto riešení je dosiahnuteľná najvyššia účinnosť, ako aj nízka produkcia škodlivín.

   

   

  Výhody Celsius izolovaných akumulačných nádrží:

  • Dobré teploizolačné vlastnosti: C energetická trieda (zodpovedá EU normám, potvrdené certifikátom).
  • Hospodárnejšie kúrenie, pri nižšom vylučovaní škodlivín.
  • Estetické vyhotovenie (jednotný plastový kryt).
  • Plynulé zásobovanie budovy teplom je zabezpečené aj pri cyklickom kúrení, napríklad pri kúrení drevom
   je možné zabezpečiť bezproblémové kúrenie aj počas noci.
  • Pripojením modulu TÚV nie je potrebná zásobná nádrž TÚV.

   

  Účinnosť kotlov na pevné palivá a komfort kúrenia vo veľkej miere zvyšuje zabudovanie akumulačnej nádrže vhodných rozmerov do systému.

   

  Keďže v akumulačnej nádrži uskladňujeme vodu s vysokou teplotou, je ľahké uznať, že voľbou dobrej izolácie môžeme učiniť kúrenie hospodárnejším.

   

   

   

  Rozmery:

  Celsius izolované akumulačné nádrže

   

   

WebShop System