Novinky emailom
Najpredávanejšie produkty
Odporúčané produkty
Ďalšie informácie


Sústavy kotla P 35

Sústavy kotla P 35
1 899

Obsah P 35 Sústavy:

 • Celsius P 35 dvojšachtový kotol
 • Celsius sada ochrany kotla
 • Celsius bezpečnostný tepelný výmenník
 • 3-cestný zmiešavací ventil so servomotorom
 • E 813 termostat
 • Celsius izolovaná akumulačná nádrž
 • *(Raz ročne je potrebné vykonať prehliadku, čím možno predĺžiť záruku na 5 rokov, non-elektronické súčiastky.)

  Celsius P 35 dvojšachtový kotol

   

  P 35 DVOJŠACHTOVÝ KOTOL

   

  Obsluha a prevádzka kotlov je jednoduchá a hospodárna. Spaľovacia komora kotlov je vyrábaná z 5 mm
  hrubých plechov z kotlovej ocele ohýbaním a zváraním. Na telese kotla sú umiestnené dvierka (3 ks) vyrobené z liatiny a 1 ks z oceľového plechu, ktoré uspokoja všetky funkčné požiadavky potrebné k prevádzke a obsluhe (plnenie, čistenie, regulácia prívodu vzduchu). Celsius P 35 je plniteľný spredu a z vrchu, vyrába sa v dvojšachtovom vyhotovení.

   

  Výhody kotlov typu Celsius P-V 40 na pevné palivá:

  • Pomocou vybudovaného vykurovacieho systému zabezpečí rovnomerné rozdelenie
   tepla v celej budove a v prípade potreby aj prípravu teplej úžitkovej vody, naproti krbom a kachliam.
  • Na prípravu tepla využíva obnoviteľné zdroje energie.
  • Pripravuje užitočnú energiu z nahromadeného papiera, poľnohospodárskych a drevných odpadov.
  • V prípade potreby je možné spaľovať aj uhlie
  • Spaľovacia komora kotlov je vyrábaná z 5 mm hrubých plechov z kotlovej ocele, v záujme trvanlivosti a vysokej odolnosti tlaku
  • Obsluha a prevádzka je jednoduchá a hospodárna.
  • Pripojiteľné k uzavretým vykurovacím okruhom(prevádzkový tlak max. 2 bar), čím umožňuje prevádzku viacerých kotlov v tom istom vykurovacom okruhu, (napr.: plynový kotol/kotol na pevné palivo/peletový kotol).
  • Pripojiteľný k akémukoľvek vykurovaciemu okruhu(radiátorové, podlahové-, nástenné- a kombinované kúrenie atd.)
  • Zapojením zásobníka teplej úžitkovej vody do systému je vhodný aj na prípravu TÚV.

   

  Odporúčané palivá:

  • Palivové drevo a rôzny drevný odpad
  • Uhlie
  • Štiepka, piliny

   

  Príslušenstvo kotla:

  • Kotlový teplomer
  • Plniaci-, vypúšťací ventil
  • Rošty ohniska
  • Rúčka na posúvanie roštu

   

  Doplnky ponúkané za doplatok:

  • Automatické ovládanie ťahu
  • Poistný ventil (2 bar)
  • Termostat ovládania obehového čerpadla pri vykurovacích systémoch s núteným obehom
  • Oceľové dymovodné rúry
  • Jednotky regulácie vykurovania
  • Zostava ochrany kotla do 65 Kw
  • Skrabka na čistenie, popolník
  • Celsius balík na čistenie kotla

   

   

  TECHNICKÉ ÚDAJE
  Typ P 35
  Rozmer dvierok ohniska (mm) 200*300
  Maximálny výkon (kW) 35
  Vykurovaný priestor (m3) 500-800
  Účinnosť v závislosti na palive (%) 78-82
  Nátrubky vykurovacej vody (") 2"
  Priemer dymovodu (mm) 150
  Výška (mm) 1150
  Šírka (mm) 495
  Hĺbka (mm) 810
  Hmotnosť (kg) 288
  Objem vody (l) 85
  Max. prevádzkový tlak (bar) 2
  Max. prevádzková teplota (°C) 90
  Skúšobný tlak (bar) 4
  Rozmer ohniska (mm)
  (výška*šírka*hĺbka)
  440*390*370

  Rozmer doplňovacej šachty (mm) (výška*šírka*hĺbka) 710*390*265

   

  Znak

  Názov

  A

  Výška kotla

  B

  Šírka kotla

  C

  Hĺbka kotla

  D

  Čistiace dvierka

  E

  Prikladacie dvierka

  F

  Ovládanie sekundárneho vzduchu

  G

  Dvierka popolníka (primárny vzduch)

  H

  Doplňovacie dvierka

  I

  Výstup ohriatej vykurovacej vody

  J

  Vstup vratnej vykurovacej vody

  K

  Pripojenie dymovodu

  L

  Pripojenie automatického regulátora ťahu

  M

  Možnosť automatickej a ručnej regulácie ťahu

  N

  Pripojenie doplňovacieho-/vypúšťacieho ventilu

  O

  Pripojenie kotlového teplomera

  P

  Ružica doplňovacích dvierok

   

   

   

   


   

   

  R-Celsius sada ochrany kotla 65 kW

   

   

   

  Ochranný set na zamedzenie kondenzácie v kotli
  Kondenzácia je častým javom počas prevádzky kotlov na pevné palivá, ktorá v každom prípade spôsobuje poškodenie kotla, pokles životnosti a účinnosti a vedie k nárastu nákladov na kúrenie.
  Používaním týchto setov možno zamedziť nežiadúcej kondenzácii!

   

  Technické údaje:

  • materiál za tepla kovaná mosadz
  • max. prevádzkový tlak 10 bar
  • max. teplota 100°C
  • voliteľná otváracia teplota 45, 55, 60°C
  • A-AB Kvs hodnota 7,2
  • B-AB Kvs hodnota 4,8
  • menovitá otváracia teplota +10K (nastavená)
  • max. výkon (Δt20K a 2800l/h) pri 65 kW
  • max. Δp zabudované vo vratke 100 kPa

   

  Funkcia:

   

   

  1. Nábehový režim (predohriatie kotla)
  „Výstupnú” vykurovaciu vodu z kotla privedie späť do nátrubku „vratnej” vody dovtedy, kým táto dosiahne teplotu nastavenú na termostatickom ventile. Vetva „A” ventilu je uzatvorená.

   

   

   

  2. Režim nabíjania akumulačnej nádrže:
  Keď teplota vykurovacej vody v obtoku dosiahne otváraciu teplotu termostatického ventilu, ventil primieša k teplej „výstupnej” vode vodu nízkej teploty vystupujúcu z akumulačnej nádrže tak, aby teplota vody vstupujúcej do kotla nebola nižšia, ako teplota nastavená na obtokovom ventile, čím sa zabráni nežiadúcej kondenzácii v kotli. Teplo presahujúce potrebu nahriatia kotla je privedené do akumulačnej nádrže.

   

   

  3. Režim nabíjania akumulačnej nádrže úplnou kapacitou:
  Keď teplota vody vystupujúcej z akumulačnej nádrže dosiahne alebo presiahne teplotu nastavenú na obtokovom ventile, tento sa nastaví do otvorenej polohy, čím môžeme kúriť akumulačnú nádrž plnou kapacitou kotla.

  Vetva „B” ventilu je uzatvorená. Tento stav sa dosiahne pri otváracej teplote ventilu +10 K.

   

  Napríklad, keď je otváracia teplota ventilu 55°C, potom je pri +10°C úplne otvorený v smere A → AB.

   

   

   

   


   

   

   

  Celsius bezpečnostný dochladzovací set

   

  Celsius bezpečnostný dochladzovací set

   

  Obsah setu:

  • Celsius bezpečnostný dochladzovač
  • Odvzdušňovací ventil
  • Termostatický bezpečnostný ventil (otváracia teplota 98°C)
  • Poistný ventil (2 bar)

   

  Použiteľný k nasledovným typom kotlov:
  Celsius klasický , Celsius C a Celsius Combi kotol

   

   

   

   


   

   

  Celsius izolované akumulačné nádrže

   

  Celsius akumulačné nádrže
  Pri kúrení drevom je intenzita výroby tepla menej regulovateľná, ako napr. pri peletovom kúrení, nakoľko
  množstvo paliva v ohnisku a jeho obsah energie sú vyššie, ako okamžitá potreba tepla budovy. V záujme plynulého zabezpečenia zásobovania energiou môžeme voliť medzi dvomi riešeniami:

  • Použitím klasického riešenia „regulátora ťahu”je možné mierne znížiť prehnanú produkciu tepla znížením
   množstva spaľovacieho vzduchu, v tomto prípade drasticky klesá účinnosť horenia, ako aj vplyvom nedokonalého horenia stúpa produkcia škodlivín.
  • Použitím akumulačnej nádrže sa uskladní prebytočné teplo, ktoré môžeme v prípade potreby použiť. Pri tomto riešení je dosiahnuteľná najvyššia účinnosť, ako aj nízka produkcia škodlivín.

   

   

  Výhody Celsius izolovaných akumulačných nádrží:

  • Dobré teploizolačné vlastnosti: C energetická trieda (zodpovedá EU normám, potvrdené certifikátom).
  • Hospodárnejšie kúrenie, pri nižšom vylučovaní škodlivín.
  • Estetické vyhotovenie (jednotný plastový kryt).
  • Plynulé zásobovanie budovy teplom je zabezpečené aj pri cyklickom kúrení, napríklad pri kúrení drevom
   je možné zabezpečiť bezproblémové kúrenie aj počas noci.
  • Pripojením modulu TÚV nie je potrebná zásobná nádrž TÚV.

   

  Účinnosť kotlov na pevné palivá a komfort kúrenia vo veľkej miere zvyšuje zabudovanie akumulačnej nádrže vhodných rozmerov do systému.

   

  Keďže v akumulačnej nádrži uskladňujeme vodu s vysokou teplotou, je ľahké uznať, že voľbou dobrej izolácie môžeme učiniť kúrenie hospodárnejším.

   

   

   

  Rozmery:

  Celsius izolované akumulačné nádrže

  (Menšie)

   

   

  Celsius izolované akumulačné nádrže

   

   

   


   

   

   

  Zmiešavací ventil s elektromotorom

   

   

  Trojcestný zmiešavací ventil s elektromotorom 1” s vratnou pružinou.

   

  Opis produktu:

  • použiteľný: kúrenie, chladenie a solárne kolektorové systémy (glycol max. 50%)
  • 230V, 50Hz, príkon: 6 W
  • ochrana IP22
  • menovitý tlak PN10
  • teplota prostredia Max. 60°C
  • Teplota média: 5+120C°, Krátkodobo 150°C
  • menovitý otvárací čas: 20s , zatvorenie vratnou pružinou 6s
  • KVS 12,6
  • chod naprázdno AB->B
  • hmotnosť 1,3 kg/ks

   

   

   

   


   

   

  Euroster 813 regulátor

   

   

   

  EUROSTER 813 je univerzálny mikroprocesorový regulátor teploty s grafickým diplejom, so snímačmi. Regulátor EUROSTER 813 ovláda čerpadlo na základe rozdielu teplôt.
  Regulátor EUROSTER 813 je vhodný na ovládanie akumulačnej nádrže, regulačného ventilu, kotla na pevné palivo, prídavného plynového kotla a solárneho kolektorového systému (s vákuovými trubicami alebo s plochými kolektormi).

   

  EUROSTER 813 je univerzálny mikroprocesorový regulátor teploty s grafickým diplejom, so snímačmi. Regulátor EUROSTER 813 ovláda čerpadlo na základe rozdielu teplôt. Regulátor EUROSTER 813 je vhodný na ovládanie akumulačnej nádrže, regulačného ventilu, kotla na pevné palivo, prídavného plynového kotla a solárneho kolektorového systému (s vákuovými trubicami alebo s plochými kolektormi).
  Hlavnou funkciou regulátora je zapnutie alebo vypnutie čerpadla na základe nastaveného rozdielu teplôt, zabezpečiac tým dobíjanie akumulačnej nádrže len vyprodukovaným nadmerným teplom, čím možno dosiahnuť úsporu energie.

  Použitie akumulačnej nádrže:
  Vrstvené dobíjanie akumulačnej nádrže je energeticky úsporné kúrenie, ktoré optimalizujeme na vrstvené kúrenie.

   

  Euroster 813 regulátor

   

  Nakúrenie akumulačnej nádrže zahajujeme pri vrchnej časti nádrže, čím do kotla prúdiaca vratná voda sa nahreje na požadovanú teplotu za kratší čas a kotol chrániaci alebo kondenzácii zamedzujúci zmiešavací ventil dosiahne úplné otvorenie rýchlejšie. Všetka energia vznikajúca v kotly sa takto využije na dobitie akumulačnej nádrže, a nie na zvyšovanie teploty vratnej vody.

   

  Keď teplota vody v hornej časti akumulačnej nádrže dosiahne požadovanú teplotu (napr. 70 °C), ktorú indikuje snímač umiestnený v strede výšky akumulačnej nádrže, elektricky ovládaný trojcestný ventil zmení trasu vratnej vody do kotla z nátrubku v strede akumaulačnej nádrže na nátrubok jej spodku. Takto sa docieli ukladanie prebytočného tepla len v prípade, keď už teplota vykurovacieho systému dosiahla nastavenú hodnotu.

  Prednosti:
  - Rýchlejšie nakúrenie akumulačnej nádrže
  - Účinnejšie vykurovanie objektu, keďže sa do vykurovacieho systému dostane vykurovacia voda vhodnej teploty za kratší čas
  - Zvyšuje komformitu vykurovacieho systému

   

  Ako ovládač regulačného ventilu je vhodný pre nabíjanie akumulačnej aj nepriamej zásobnej nádrže (nabíjanie dvoch nádrží). K zapojeniu si žiadajte návod nášho servisu!

   

  Aplikácia so solárnymi kolektormi:
  V regulátore EUROSTER 813 je možné nastaviť funkciu automatickej dezinfekcie. Regulátor je opatrený viacerými možnosťami núdzových obehových nastavení. Nastaviteľná je hodnota ochrany voči zovretiu solárneho systému. Nastaviteľný je automatický dovolenkový režim, ktorý zabezpečí ochladenie prekúreného solárneho zásobníka na vhodnú teplotu. Tento prevádzkový režim je dôležitý v prípade nevyužívania zásobníka denne a v solárnych kolektoroch dôjde k prehriatiu.

   

  Ovládací panel regulátora EUROSTER 813 je uzamykateľný v záujme ochrany nastavených parametrov. Regulátor je opatrený bezpečnostným testovaním snímačov, ktoré pri prerušení signálu snímača automaticky spustí čerpadlo pre zamedzenie prehriatia. Regulátor je kalibrovateľný, čím sa predíde indikácii falošných hodnôt merania vplyvom dlhých vední.

  Grafický displej regulátora uľahčuje nastavenie regulačných hodnôt.

   

  Nastavenie regulátora:

  +/- tlačidlá súčastne stlačené umožnia vstup do menu
  -/ok zamknutie ovládacieho panela
  +/ok ručný režim /+ stlačením možno zvoliť ručne spustiteľné nástroje.

  Parametre nastaviteľné po vstupe do menu:
  1. čas
  2. dezinfekcia (on/off)
  3. režimy
  4. maximálna teplota havarijného nábehu solárneho kolektora alebo kotla
  5. minimálna teplota pre nábeh čerpadla
  6. maximálna teplota zásobníka
  7. solar delta T teplota nábehu a odstavenia
  8. teplota zásobníka/histeréza
  9. kalibrácia snímača solaru
  10. kalibrácia snímača zásobníka

   

  Euroster 813 regulátor

   

  Euroster 813 regulátor

   

  Euroster 813 regulátor

   

  Euroster 813 regulátor

   

  Euroster 813 regulátor

   

   

  Technické údaje:

   

  Napájanie

  230V, 50Hz

  Spotreba

  1,6W

  Maximálny výkon čerpadla

  200W

  Teplota havarijného nábehu

  60-190 C

  Minimálna teplota pre nábeh čerpadla

  15-40 C

  Maximálna teplota zásobníka

  0-100 C

  Delta T nábehu čerpadla

  3-20 C

  Delta T odstavenia čerpadla

  1-18 C

  Teplota zásobníka

  10-100 C

  Histeréza zásobníka

  2-20 C

  Krytie

  IP40

  Displej

  LCD

   

WebShop System