Kombinovaný systémový balík II s kotlom Celsius Combi 45-50 a peleťovým horákom Oxi EVO 52C

Kombinovaný systémový balík II s kotlom Celsius Combi 45-50 a peleťovým horákom Oxi EVO 52C
6 710

Kombinovaný systémový balík II s kotlom Celsius Combi 45-50 a peleťovým horákom Oxi EVO 52C

Obsah balíka:

 • Kotol na drevo/pellet Celsius Combi (48 kW)
 • Adaptérové dvere (pre prijatie horáka)
 • Oxi EVO 52C – peleťový horák (47 kW)
 • Ochranný balík kotla Celsius F 65 kW (na prevenciu kondenzácie)
 • Bezpečnostný balík
 • 3-cestný motorický prepínací ventil
 • Riadiaca jednotka pre nabíjanie akumulačnej nádrže (Euroster 813)
 • Akumulačná nádrž (1500 l)
 • Zásobník na pelety (175 kg)

 

Podrobnosti

Podrobný popis produktu

Celsius Combi 45-50 kW kotol na pevné palivo

Odporúčané palivá:

 • Drevo, pellete a ďalší drevený odpad

Príslušenstvo kotla:

 • Teplomer kotla
 • Ventil na plnenie a vyprázdňovanie
 • Ohniskové mriežky (rešta)

Doplnkové príslušenstvo kúpiteľné:

Kotly sú vhodné na spaľovanie dreva a v automatickom režime peliet. Vďaka špeciálnemu dizajnu dosiahneme vysokú účinnosť s oboma palivami. Sústava je ľahko a rýchlo zostaviteľná. Pri spaľovaní dreva využijeme veľké tüzelňové dvere. Vďaka širokej čistiacej dvierke je čistenie kotla komfortnejšie. 5 cm hrubá izolácia a viacvrstvové oceľové dvere prispievajú k vyššej účinnosti prevádzky.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ Combi 45 - 50
Rozmer dvierok ohniska (mm) 310*385
Maximálny výkon drevo/pelety (kW) 47/48
Účinnosť v závislosti na palive (%) 84/94
Nátrubky vykurovacej vody (") 2"
Priemer dymovodu (mm) 160
Výška (mm) 1160
Šírka (mm) 665
Hĺbka (mm) 775
Hmotnosť (kg) 315
Objem vody (l) 113
Max. prevádzkový tlak (bar) 2
Max. prevádzková teplota (°C) 90
Skúšobný tlak (bar) 4
Hmotnostný prietok spalín (g/s) 49,3
Rozmer ohniska (mm)
(výška*šírka*hĺbka)
460*470*600

 

 

Číslo

Vysvetlivky

1

Telo kotla

2 Vonkajší plášť kotla
3

Vstup vratnej vykurovacej vody

4

Pripojenie doplňovacieho-/vypúšťacieho ventilu

5

Horné čistiace dvierka

6

Popolník

7

Prikladacie dvierka (kúrenie drevom)

8

Dvierka na osadenie peletového horáka

9

Dvierka popolníka (primárny vzduch)

10

Madlo zámku dvierok

11

Spaľovacia komora

12

Výmenníky tepla

13

Rošt ohniska

14

Poistný ventil alebo manometer

15

Pripojenie dymovodu

16 Výstup ohriatej vykurovacej vody
17 Teplomer
18 Pripojenie automatického regulátora ťahu

 

 

 

 

F-Celsius sada ochrany kotla 65 kW

 

Kazánvédő csomag

 

 

Ochranný set na zamedzenie kondenzácie v kotli
Kondenzácia je častým javom počas prevádzky kotlov na pevné palivá, ktorá v každom prípade spôsobuje poškodenie kotla, pokles životnosti a účinnosti a vedie k nárastu nákladov na kúrenie.
Používaním týchto setov možno zamedziť nežiadúcej kondenzácii!

 

Technické údaje:

 • materiál za tepla kovaná mosadz
 • max. prevádzkový tlak 10 bar
 • max. teplota 100°C
 • voliteľná otváracia teplota 45, 55, 60°C
 • A-AB Kvs hodnota 7,2
 • B-AB Kvs hodnota 4,8
 • menovitá otváracia teplota +10K (nastavená)
 • max. výkon (Δt20K a 2800l/h) pri 65 kW
 • max. Δp zabudované vo vratke 100 kPa

 

Funkcia:

 

 

1. Nábehový režim (predohriatie kotla)
„Výstupnú” vykurovaciu vodu z kotla privedie späť do nátrubku „vratnej” vody dovtedy, kým táto dosiahne teplotu nastavenú na termostatickom ventile. Vetva „A” ventilu je uzatvorená.

 

 

 

2. Režim nabíjania akumulačnej nádrže:
Keď teplota vykurovacej vody v obtoku dosiahne otváraciu teplotu termostatického ventilu, ventil primieša k teplej „výstupnej” vode vodu nízkej teploty vystupujúcu z akumulačnej nádrže tak, aby teplota vody vstupujúcej do kotla nebola nižšia, ako teplota nastavená na obtokovom ventile, čím sa zabráni nežiadúcej kondenzácii v kotli. Teplo presahujúce potrebu nahriatia kotla je privedené do akumulačnej nádrže.

 

 

3. Režim nabíjania akumulačnej nádrže úplnou kapacitou:
Keď teplota vody vystupujúcej z akumulačnej nádrže dosiahne alebo presiahne teplotu nastavenú na obtokovom ventile, tento sa nastaví do otvorenej polohy, čím môžeme kúriť akumulačnú nádrž plnou kapacitou kotla.

Vetva „B” ventilu je uzatvorená. Tento stav sa dosiahne pri otváracej teplote ventilu +10 K.

 

Napríklad, keď je otváracia teplota ventilu 55°C, potom je pri +10°C úplne otvorený v smere A → AB.

 

 

 

 

Celsius bezpečnostný dochladzovací set

 

Celsius bezpečnostný dochladzovací set

 

Obsah setu:

 • Celsius bezpečnostný dochladzovač
 • Odvzdušňovací ventil
 • Termostatický bezpečnostný ventil (otváracia teplota 98°C)
 • Poistný ventil (2 bar)

 

Použiteľný k nasledovným typom kotlov:
Celsius klasický , Celsius C a Celsius Combi kotol

 

 

 

 

Celsius izolované akumulačné nádrže

 

 

Celsius akumulačné nádrže
Pri kúrení drevom je intenzita výroby tepla menej regulovateľná, ako napr. pri peletovom kúrení, nakoľko
množstvo paliva v ohnisku a jeho obsah energie sú vyššie, ako okamžitá potreba tepla budovy. V záujme plynulého zabezpečenia zásobovania energiou môžeme voliť medzi dvomi riešeniami:

 • Použitím klasického riešenia „regulátora ťahu”je možné mierne znížiť prehnanú produkciu tepla znížením
  množstva spaľovacieho vzduchu, v tomto prípade drasticky klesá účinnosť horenia, ako aj vplyvom nedokonalého horenia stúpa produkcia škodlivín.
 • Použitím akumulačnej nádrže sa uskladní prebytočné teplo, ktoré môžeme v prípade potreby použiť. Pri tomto riešení je dosiahnuteľná najvyššia účinnosť, ako aj nízka produkcia škodlivín.

 

 

Výhody Celsius izolovaných akumulačných nádrží:

 • Dobré teploizolačné vlastnosti: C energetická trieda (zodpovedá EU normám, potvrdené certifikátom).
 • Hospodárnejšie kúrenie, pri nižšom vylučovaní škodlivín.
 • Estetické vyhotovenie (jednotný plastový kryt).
 • Plynulé zásobovanie budovy teplom je zabezpečené aj pri cyklickom kúrení, napríklad pri kúrení drevom
  je možné zabezpečiť bezproblémové kúrenie aj počas noci.
 • Pripojením modulu TÚV nie je potrebná zásobná nádrž TÚV.

 

Účinnosť kotlov na pevné palivá a komfort kúrenia vo veľkej miere zvyšuje zabudovanie akumulačnej nádrže vhodných rozmerov do systému.

 

Keďže v akumulačnej nádrži uskladňujeme vodu s vysokou teplotou, je ľahké uznať, že voľbou dobrej izolácie môžeme učiniť kúrenie hospodárnejším.

 

 

 

Rozmery:

Celsius izolované akumulačné nádrže

 

 

 

 

Zmiešavací ventil s elektromotorom

 

 

Trojcestný zmiešavací ventil s elektromotorom 1” s vratnou pružinou.

 

 

Opis produktu:

 • použiteľný: kúrenie, chladenie a solárne kolektorové systémy (glycol max. 50%)
 • 230V, 50Hz, príkon: 6 W
 • ochrana IP22
 • menovitý tlak PN10
 • teplota prostredia Max. 60°C
 • Teplota média: 5+120C°, Krátkodobo 150°C
 • menovitý otvárací čas: 20s , zatvorenie vratnou pružinou 6s
 • KVS 12,6
 • chod naprázdno AB->B
 • hmotnosť 1,3 kg/ks

 

 

 

 

Euroster 813 regulátor

 

 

 

EUROSTER 813 je univerzálny mikroprocesorový regulátor teploty s grafickým diplejom, so snímačmi. Regulátor EUROSTER 813 ovláda čerpadlo na základe rozdielu teplôt.
Regulátor EUROSTER 813 je vhodný na ovládanie akumulačnej nádrže, regulačného ventilu, kotla na pevné palivo, prídavného plynového kotla a solárneho kolektorového systému (s vákuovými trubicami alebo s plochými kolektormi).

 

EUROSTER 813 je univerzálny mikroprocesorový regulátor teploty s grafickým diplejom, so snímačmi. Regulátor EUROSTER 813 ovláda čerpadlo na základe rozdielu teplôt. Regulátor EUROSTER 813 je vhodný na ovládanie akumulačnej nádrže, regulačného ventilu, kotla na pevné palivo, prídavného plynového kotla a solárneho kolektorového systému (s vákuovými trubicami alebo s plochými kolektormi).


Hlavnou funkciou regulátora je zapnutie alebo vypnutie čerpadla na základe nastaveného rozdielu teplôt, zabezpečiac tým dobíjanie akumulačnej nádrže len vyprodukovaným nadmerným teplom, čím možno dosiahnuť úsporu energie.

 

Použitie akumulačnej nádrže:
Vrstvené dobíjanie akumulačnej nádrže je energeticky úsporné kúrenie, ktoré optimalizujeme na vrstvené kúrenie.

 

Euroster 813 regulátor

 

 

Nakúrenie akumulačnej nádrže zahajujeme pri vrchnej časti nádrže, čím do kotla prúdiaca vratná voda sa nahreje na požadovanú teplotu za kratší čas a kotol chrániaci alebo kondenzácii zamedzujúci zmiešavací ventil dosiahne úplné otvorenie rýchlejšie. Všetka energia vznikajúca v kotly sa takto využije na dobitie akumulačnej nádrže, a nie na zvyšovanie teploty vratnej vody.

 

Keď teplota vody v hornej časti akumulačnej nádrže dosiahne požadovanú teplotu (napr. 70 °C), ktorú indikuje snímač umiestnený v strede výšky akumulačnej nádrže, elektricky ovládaný trojcestný ventil zmení trasu vratnej vody do kotla z nátrubku v strede akumaulačnej nádrže na nátrubok jej spodku. Takto sa docieli ukladanie prebytočného tepla len v prípade, keď už teplota vykurovacieho systému dosiahla nastavenú hodnotu.

 

Prednosti:
- Rýchlejšie nakúrenie akumulačnej nádrže
- Účinnejšie vykurovanie objektu, keďže sa do vykurovacieho systému dostane vykurovacia voda vhodnej teploty za kratší čas
- Zvyšuje komformitu vykurovacieho systému

 

Ako ovládač regulačného ventilu je vhodný pre nabíjanie akumulačnej aj nepriamej zásobnej nádrže (nabíjanie dvoch nádrží). K zapojeniu si žiadajte návod nášho servisu!

 

Aplikácia so solárnymi kolektormi:
V regulátore EUROSTER 813 je možné nastaviť funkciu automatickej dezinfekcie. Regulátor je opatrený viacerými možnosťami núdzových obehových nastavení. Nastaviteľná je hodnota ochrany voči zovretiu solárneho systému. Nastaviteľný je automatický dovolenkový režim, ktorý zabezpečí ochladenie prekúreného solárneho zásobníka na vhodnú teplotu. Tento prevádzkový režim je dôležitý v prípade nevyužívania zásobníka denne a v solárnych kolektoroch dôjde k prehriatiu.

 

Ovládací panel regulátora EUROSTER 813 je uzamykateľný v záujme ochrany nastavených parametrov. Regulátor je opatrený bezpečnostným testovaním snímačov, ktoré pri prerušení signálu snímača automaticky spustí čerpadlo pre zamedzenie prehriatia. Regulátor je kalibrovateľný, čím sa predíde indikácii falošných hodnôt merania vplyvom dlhých vední.

Grafický displej regulátora uľahčuje nastavenie regulačných hodnôt.

 

Nastavenie regulátora:

+/- tlačidlá súčastne stlačené umožnia vstup do menu
-/ok zamknutie ovládacieho panela
+/ok ručný režim /+ stlačením možno zvoliť ručne spustiteľné nástroje.

Parametre nastaviteľné po vstupe do menu:
1. čas
2. dezinfekcia (on/off)
3. režimy
4. maximálna teplota havarijného nábehu solárneho kolektora alebo kotla
5. minimálna teplota pre nábeh čerpadla
6. maximálna teplota zásobníka
7. solar delta T teplota nábehu a odstavenia
8. teplota zásobníka/histeréza
9. kalibrácia snímača solaru
10. kalibrácia snímača zásobníka

 

 

Euroster 813 regulátor

 

 

Euroster 813 regulátor

 

 

Euroster 813 regulátor

 

 

Euroster 813 regulátor

 

 

Euroster 813 regulátor

 

 

Technické údaje:

 

Napájanie

230V, 50Hz

Spotreba

1,6W

Maximálny výkon čerpadla

200W

Teplota havarijného nábehu

60-190°C

Minimálna teplota pre nábeh čerpadla

15-40°C

Maximálna teplota zásobníka

0-100°C

Delta T nábehu čerpadla

3-20°C

Delta T odstavenia čerpadla

1-18°C

Teplota zásobníka

10-100°C

Histeréza zásobníka

2-20°C

Krytie

IP40

Displej

LCD

 

 

 

 

OXI ECO peleťový horák

Vysokokvalitný horák OXI zaručuje optimálny výkon! Vďaka svojmu ovládaču s WiFi pripojením sa dá jednoducho ovládať z mobilnej aplikácie! Samočistiaca hlava vykonáva špinavú prácu, takže nevyžaduje neustálu pozornosť (a je navyše šetrná k životnému prostrediu). Vďaka užívateľsky prívetivému dizajnu ho môžete ľahko a rýchlo namontovať a demontovať z vášho kotla! Funguje dokonale aj s menej kvalitnými peletami! Maximálna bezpečnosť a minimálna údržba! Horáky OXI je možné zakúpiť aj v systémovom balíku, čím jednoducho a pohodlne zabezpečíte teplo svojho domova! Naše horáky s rôznym výkonom sú kompatibilné s našimi kotlami! Hmotnosť produktu je 50 kg.

Viac informácií o peleťovom horáku Oxi EVO 52C nájdete tu.

 

 

 

 

 

 

 

Zásobník peliet

Celsius pellet tank

 

 

Rozmery zásobníka peliet

 • Výška (celková): 1260 mm
 • Šírka: 700 mm
 • Hĺbka: 700 mm