Sústava kotla combi 45-50 II.

Sústava kotla combi 45-50 II.
6 048

5 rokov záruka

Raz ročne je potrebné vykonať prehliadku, čím možno predĺžiť záruku na 5 rokov.

 

Obsah balenia Sústava kotla combi 45 - 50 II.:

 • Celsius Combi 45 - 50 sústava na drevo a pelety
 • Adapterové dere
 • Peletový horák
 • Zásobník peliet (200 kg)
 • Sada ochrany kotla
 • Bezpečnostný tepelný výmenník
 • 3-cestný zmiešavací ventil so servomotorom
 • E 813 termostat
 • Celsius izolovaná akumulačná nádrž

 

Prezrite si našu s TUV modul

Combi system + DHW

 

Podrobnosti

*(Raz ročne je potrebné vykonať prehliadku, čím možno predĺžiť záruku na 5 rokov, non-elektronické súčiastky.)

Celsius Combi 45 - 50

S adaptervé dvere

 

Celsius Combi boiler

 

Najnovším produktom Celsius Plussz Kft. jerodina kotlov Celsius Combi.

 

Kotly sú vhodné na spaľovanie dreva a v automatickom režime peliet. Vďaka zvláštnemu vyhotoveniu dosahuje vysokú účinnosť s oboma palivami. Sústava je ľahko a rýchlo zostaviteľná. Pri spaľovaní dreva využijeme veľkorozmerné nakladacie dvierka. Vďaka širokým čistiacim dvierkam je čistenie kotla jednoduché a pohodlné. 5 cm hrubá izolácia a viacvrstvové oceľové dvierka prispievajú k prevádzke s vyššou účinnosťou.

Automatický peletový horák je ľahko a rýchlo osaditeľný na kotol pomocou na tento účel konštruovaných
dvierok.

 

Pri spaľovaní peliet si môžeme užiť pohodlie ponúkané automatizovanou technológiou:

 • Automatické zapnutie a vypnutie
 • Udržiavanie ohňa a modulácia (5 rôznych výkonových úrovní)
 • Možnosť uloženia parametrov spaľovania 4 rôznych druhov peliet
 • Dlhšie obdobia medzi údržbami
 • Rýchlejšie čistenie

 

Kotly vyhovujú STN EN 303-5/2012 harmonizovanej norme, čo potvrdzuje TÜV SÜD Rheiland certifikát.
Podľa uvedenej normy dosahujú pri spaľovaní dreva kvalifikáciu Class3, a pri spaľovaní peliet Class5, ktorá jepodľa EU normy najvaššia trieda.

 

Príslušenstvo kotla:

 • Rošty
 • Adaptačné dvierka peletového horáka
 • Dopňovací a vypúšťací ventil

 

Výhody kotlov typu Celsius Combi na pevné palivá:

 • Pomocou vybudovaného vykurovacieho systému zabezpečí rovnomerné rozdelenie
  tepla v celej budove a v prípade potreby aj prípravu teplej úžitkovej vody, naproti krbom a kachliam.
 • Na prípravu tepla využíva obnoviteľné zdroje energie.
 • Pripravuje užitočnú energiu z nahromadeného papiera, poľnohospodárskych a drevných odpadov.
 • V prípade potreby je možné spaľovať aj uhlie
 • Spaľovacia komora kotlov je vyrábaná z 5 mm hrubých plechov z kotlovej ocele, v záujme trvanlivosti a vysokej odolnosti tlaku
 • Obsluha a prevádzka je jednoduchá a hospodárna.
 • Pripojiteľné k uzavretým vykurovacím okruhom(prevádzkový tlak max. 2 bar), čím umožňuje prevádzku viacerých kotlov v tom istom vykurovacom okruhu, (napr.: plynový kotol/kotol na pevné palivo/peletový kotol).
 • Pripojiteľný k akémukoľvek vykurovaciemu okruhu(radiátorové, podlahové-, nástenné- a kombinované kúrenie atd.)
 • Zapojením zásobníka teplej úžitkovej vody do systému je vhodný aj na prípravu TÚV.

 

Odporúčané palivá:

 • Palivové drevo a rôzny drevný odpad
 • gulička

 

Príslušenstvo kotla:

 • Kotlový teplomer
 • Plniaci-, vypúšťací ventil
 • Rošty ohniska

 

Doplnky ponúkané za doplatok:

 • Automatické ovládanie ťahu
 • Poistný ventil (2 bar)
 • Termostat ovládania obehového čerpadla pri vykurovacích systémoch s núteným obehom
 • Oceľové dymovodné rúry
 • Jednotky regulácie vykurovania
 • Zostava ochrany kotla do 65 Kw
 • Skrabka na čistenie, popolník
 • Celsius balík na čistenie kotla

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ Combi 45 - 50
Rozmer dvierok ohniska (mm) 310*385
Maximálny výkon drevo/pelety (kW) 47/48
Účinnosť v závislosti na palive (%) 84/94
Nátrubky vykurovacej vody (") 2"
Priemer dymovodu (mm) 160
Výška (mm) 1160
Šírka (mm) 665
Hĺbka (mm) 775
Hmotnosť (kg) 315
Objem vody (l) 113
Max. prevádzkový tlak (bar) 2
Max. prevádzková teplota (°C) 90
Skúšobný tlak (bar) 4
Hmotnostný prietok spalín (g/s) 49,3
Rozmer ohniska (mm)
(výška*šírka*hĺbka)
460*470*600

 

Číslo

Vysvetlivky

1

Telo kotla

2 Vonkajší plášť kotla
3

Vstup vratnej vykurovacej vody

4

Pripojenie doplňovacieho-/vypúšťacieho ventilu

5

Horné čistiace dvierka

6

Popolník

7

Prikladacie dvierka (kúrenie drevom)

8

Dvierka na osadenie peletového horáka

9

Dvierka popolníka (primárny vzduch)

10

Madlo zámku dvierok

11

Spaľovacia komora

12

Výmenníky tepla

13

Rošt ohniska

14

Poistný ventil alebo manometer

15

Pripojenie dymovodu

16 Výstup ohriatej vykurovacej vody
17 Teplomer
18 Pripojenie automatického regulátora ťahu

 

 

 

 


 

 

 

Celsius kompletná ochranná jednotka kotla do 56 kW

 

Celsius anticondensing pump unit

 

Obsah jednotky:

 • Kompletná zmontovaná jednotka.
 • Úsporná, vďaka kopaktnej konštrukcii má minimálne nároky na priestor.
 • Tepelne izolovaná, zmontovaná jednotka je opatrená izolačným krytom.

 

Oblasť použitia:
Kondenzácia je častým javom počas prevádzky kotlov na pevné palivá, ktorá v každom prípade spôsobuje poškodenie kotla, pokles životnosti a účinnosti a vedie k nárastu nákladov na kúrenie.

 

Používaním týchto setov možno zamedziť nežiadúcej kondenzácii!
Zariadenie pomocou zabudovaného termostatického zmiešavacieho ventilu neustále udržiava teplotu vykurovacieho prístroja nad teplotou kondenzácie.

 

Technické údaje:

 • obehové čerpadlo Wilo Yonos Para RS/7 RKC
 • max. prevádzkový tlak 10 bar
 • max. teplota 100°C
 • otváracia teplota termostatu 55°C
 • ventil otvorenia/zatvorenia voľného prietoku
 • teplomer 3ks (0-120°C

 

Menovitá otváracia teplota: nastavená +10K
Najvyššia zaťažiteľnosť pri ΔT 30K - 80kW Wilo Yonos Para RS/7 RKC obehovým čerpadlom.

 

Prevádzkové režimy:

 

 

 

 

Nábehový režim (predohrev kotla)
„Výstupnú” vykurovaciu vodu z kotla privedie späť do nátrubku „vratnej” vody dovtedy, kým táto dosiahne teplotu nastavenú na termostatickom ventile.

 

 

 

 

 

Režim nabíjania akumulačnej nádrže:

Keď teplota vykurovacej vody v obtoku dosiahne otváraciu teplotu termostatického ventilu, ventil primieša k teplej „výstupnej” vode vodu nízkej teploty vystupujúcu z akumulačnej nádrže tak, aby teplota vody vstupujúcej do kotla nebola nižšia, ako teplota nastavená na obtokovom ventile, čím sa zabráni nežiadúcej kondenzácii v kotli. Teplo presahujúce potrebu nahriatia kotla je privedené do akumulačnej nádrže.

 

 

 

 

 

Režim nabíjania akumulačnej nádrže úplnou kapacitou:
Keď teplota vody vystupujúcej z akumulačnej nádrže dosiahne alebo presiahne teplotu nastavenú na obtokovom ventile, tento sa nastaví do otvorenej polohy, čím môžeme kúriť akumulačnú nádrž plnou kapacitou kotla.

 

 

 

 

 

Prirodzená cirkulácia: Jednotka umožňuje cirkuláciu bez prevádzky čerpadla. Pootočením skrutky na spodku jednotky ju môžeme prestaviť na režim cirkulácie.

 

 

 

 


 

 

 

 

Celsius bezpečnostný dochladzovací set

 

Celsius bezpečnostný dochladzovací set

 

Obsah setu:

 • Celsius bezpečnostný dochladzovač
 • Odvzdušňovací ventil
 • Termostatický bezpečnostný ventil (otváracia teplota 98°C)
 • Poistný ventil (2 bar)

 

Použiteľný k nasledovným typom kotlov:
Celsius klasický , Celsius C a Celsius Combi kotol

 

 

 

 


 

 

 

Celsius izolované akumulačné nádrže

 

 

Celsius akumulačné nádrže
Pri kúrení drevom je intenzita výroby tepla menej regulovateľná, ako napr. pri peletovom kúrení, nakoľko
množstvo paliva v ohnisku a jeho obsah energie sú vyššie, ako okamžitá potreba tepla budovy. V záujme plynulého zabezpečenia zásobovania energiou môžeme voliť medzi dvomi riešeniami:

 • Použitím klasického riešenia „regulátora ťahu”je možné mierne znížiť prehnanú produkciu tepla znížením
  množstva spaľovacieho vzduchu, v tomto prípade drasticky klesá účinnosť horenia, ako aj vplyvom nedokonalého horenia stúpa produkcia škodlivín.
 • Použitím akumulačnej nádrže sa uskladní prebytočné teplo, ktoré môžeme v prípade potreby použiť. Pri tomto riešení je dosiahnuteľná najvyššia účinnosť, ako aj nízka produkcia škodlivín.

 

 

Výhody Celsius izolovaných akumulačných nádrží:

 • Dobré teploizolačné vlastnosti: C energetická trieda (zodpovedá EU normám, potvrdené certifikátom).
 • Hospodárnejšie kúrenie, pri nižšom vylučovaní škodlivín.
 • Estetické vyhotovenie (jednotný plastový kryt).
 • Plynulé zásobovanie budovy teplom je zabezpečené aj pri cyklickom kúrení, napríklad pri kúrení drevom
  je možné zabezpečiť bezproblémové kúrenie aj počas noci.
 • Pripojením modulu TÚV nie je potrebná zásobná nádrž TÚV.

 

Účinnosť kotlov na pevné palivá a komfort kúrenia vo veľkej miere zvyšuje zabudovanie akumulačnej nádrže vhodných rozmerov do systému.

 

Keďže v akumulačnej nádrži uskladňujeme vodu s vysokou teplotou, je ľahké uznať, že voľbou dobrej izolácie môžeme učiniť kúrenie hospodárnejším.

 

 

 

Rozmery:

Celsius izolované akumulačné nádrže

 

 

 

 


 

 

 

Zmiešavací ventil s elektromotorom

 

 

Trojcestný zmiešavací ventil s elektromotorom 1” s vratnou pružinou.

 

 

Opis produktu:

 • použiteľný: kúrenie, chladenie a solárne kolektorové systémy (glycol max. 50%)
 • 230V, 50Hz, príkon: 6 W
 • ochrana IP22
 • menovitý tlak PN10
 • teplota prostredia Max. 60°C
 • Teplota média: 5+120C°, Krátkodobo 150°C
 • menovitý otvárací čas: 20s , zatvorenie vratnou pružinou 6s
 • KVS 12,6
 • chod naprázdno AB->B
 • hmotnosť 1,3 kg/ks

 

 

 

 


 

 

Euroster 813 regulátor

 

 

 

EUROSTER 813 je univerzálny mikroprocesorový regulátor teploty s grafickým diplejom, so snímačmi. Regulátor EUROSTER 813 ovláda čerpadlo na základe rozdielu teplôt.
Regulátor EUROSTER 813 je vhodný na ovládanie akumulačnej nádrže, regulačného ventilu, kotla na pevné palivo, prídavného plynového kotla a solárneho kolektorového systému (s vákuovými trubicami alebo s plochými kolektormi).

 

EUROSTER 813 je univerzálny mikroprocesorový regulátor teploty s grafickým diplejom, so snímačmi. Regulátor EUROSTER 813 ovláda čerpadlo na základe rozdielu teplôt. Regulátor EUROSTER 813 je vhodný na ovládanie akumulačnej nádrže, regulačného ventilu, kotla na pevné palivo, prídavného plynového kotla a solárneho kolektorového systému (s vákuovými trubicami alebo s plochými kolektormi).


Hlavnou funkciou regulátora je zapnutie alebo vypnutie čerpadla na základe nastaveného rozdielu teplôt, zabezpečiac tým dobíjanie akumulačnej nádrže len vyprodukovaným nadmerným teplom, čím možno dosiahnuť úsporu energie.

 

Použitie akumulačnej nádrže:
Vrstvené dobíjanie akumulačnej nádrže je energeticky úsporné kúrenie, ktoré optimalizujeme na vrstvené kúrenie.

 

Euroster 813 regulátor

 

 

Nakúrenie akumulačnej nádrže zahajujeme pri vrchnej časti nádrže, čím do kotla prúdiaca vratná voda sa nahreje na požadovanú teplotu za kratší čas a kotol chrániaci alebo kondenzácii zamedzujúci zmiešavací ventil dosiahne úplné otvorenie rýchlejšie. Všetka energia vznikajúca v kotly sa takto využije na dobitie akumulačnej nádrže, a nie na zvyšovanie teploty vratnej vody.

 

Keď teplota vody v hornej časti akumulačnej nádrže dosiahne požadovanú teplotu (napr. 70 °C), ktorú indikuje snímač umiestnený v strede výšky akumulačnej nádrže, elektricky ovládaný trojcestný ventil zmení trasu vratnej vody do kotla z nátrubku v strede akumaulačnej nádrže na nátrubok jej spodku. Takto sa docieli ukladanie prebytočného tepla len v prípade, keď už teplota vykurovacieho systému dosiahla nastavenú hodnotu.

 

Prednosti:
- Rýchlejšie nakúrenie akumulačnej nádrže
- Účinnejšie vykurovanie objektu, keďže sa do vykurovacieho systému dostane vykurovacia voda vhodnej teploty za kratší čas
- Zvyšuje komformitu vykurovacieho systému

 

Ako ovládač regulačného ventilu je vhodný pre nabíjanie akumulačnej aj nepriamej zásobnej nádrže (nabíjanie dvoch nádrží). K zapojeniu si žiadajte návod nášho servisu!

 

Aplikácia so solárnymi kolektormi:
V regulátore EUROSTER 813 je možné nastaviť funkciu automatickej dezinfekcie. Regulátor je opatrený viacerými možnosťami núdzových obehových nastavení. Nastaviteľná je hodnota ochrany voči zovretiu solárneho systému. Nastaviteľný je automatický dovolenkový režim, ktorý zabezpečí ochladenie prekúreného solárneho zásobníka na vhodnú teplotu. Tento prevádzkový režim je dôležitý v prípade nevyužívania zásobníka denne a v solárnych kolektoroch dôjde k prehriatiu.

 

Ovládací panel regulátora EUROSTER 813 je uzamykateľný v záujme ochrany nastavených parametrov. Regulátor je opatrený bezpečnostným testovaním snímačov, ktoré pri prerušení signálu snímača automaticky spustí čerpadlo pre zamedzenie prehriatia. Regulátor je kalibrovateľný, čím sa predíde indikácii falošných hodnôt merania vplyvom dlhých vední.

Grafický displej regulátora uľahčuje nastavenie regulačných hodnôt.

 

Nastavenie regulátora:

+/- tlačidlá súčastne stlačené umožnia vstup do menu
-/ok zamknutie ovládacieho panela
+/ok ručný režim /+ stlačením možno zvoliť ručne spustiteľné nástroje.

Parametre nastaviteľné po vstupe do menu:
1. čas
2. dezinfekcia (on/off)
3. režimy
4. maximálna teplota havarijného nábehu solárneho kolektora alebo kotla
5. minimálna teplota pre nábeh čerpadla
6. maximálna teplota zásobníka
7. solar delta T teplota nábehu a odstavenia
8. teplota zásobníka/histeréza
9. kalibrácia snímača solaru
10. kalibrácia snímača zásobníka

 

 

Euroster 813 regulátor

 

 

Euroster 813 regulátor

 

 

Euroster 813 regulátor

 

 

Euroster 813 regulátor

 

 

Euroster 813 regulátor

 

 

Technické údaje:

 

Napájanie

230V, 50Hz

Spotreba

1,6W

Maximálny výkon čerpadla

200W

Teplota havarijného nábehu

60-190 C

Minimálna teplota pre nábeh čerpadla

15-40 C

Maximálna teplota zásobníka

0-100 C

Delta T nábehu čerpadla

3-20 C

Delta T odstavenia čerpadla

1-18 C

Teplota zásobníka

10-100 C

Histeréza zásobníka

2-20 C

Krytie

IP40

Displej

LCD

 

 

 

 


 

 

 

 

B-Max 50 kW pellet burner equipment

 

Pellet burner

 

B-Max 30 a 50 kW Pelety spaľujúce zariadenie:

B-Max 30 a 50 kW horák je mimoriadne mnohostranné zariadenie, ktoré je použiteľné v značne širokom
okruhu, napr. od možnosti zabudovania do kotlov novej generácie, pekárenských pecí, vyvíjačov horúceho vzduchu, až po obnovu starých kotlov.

 

Pozostáva z kruhového horáka, z prívodného ventilátora (s meniteľnými otáčkami), so zapaľovacieho zariadenia (so sledovaním plameňa fotobunkou) a vnútornej podávacej závitovky. V prípade pripojenia prívodu stlačeného vzduchu prevádzkuje samočistiaci systém.Na prevádzku systému je potrebný systém dávkovania paliva, ktorý pozostáva z vonkajšieho závitovkového podávača pripojeného pružnou hadicou k horákovej hlavici a zásobníka peliet, ktorý je samostatným doplnkom dodávaným k horáku.Horák a celé zariadenie je ovládané mikroprocesorovým riadiacim panelom, ktorý okrem všetkých spaľovacích režimov umožňuje aj nastavenie časových pásiem; užitočná možnosť, ktorá umožňuje Užívateľovi prevádzkovať zariadenie vtedy, keď je to skutočne potrebné.

 

Bezpečnostné zariadenia
B-Max 30 a 50 peletové horáky sú opatrené nasledovnými bezpečnostnými zariadeniami:

 • Horákový bezpečnostný termostat (pre zabránenie k spätnému prehoreniu)
 • Prerušovač horenia (pre zabránenie k spätnému prehoreniu)

 

Príslušenstvo:

 • Podávací dopravník peliet (60 mm)
 • Zásobník peliet (200 kg)
 • Súprava na stlačený vzduch

 

Podávací dopravník - rozmery a hmotnosť:

 

 

Popis

Jednotka

B-Max 50 kW

Výkon horáka

kW

12÷50

Elektrická prípojka

V~Hz

230~50

Priemerná spotreba energie

W

60

Zapaľovanie

W

170

Poistka (s oneskorením)

A

3,15

Hlučnosť

dBA

40

Dĺžka plameňa

mm

300

Min. spaľ. priestor (výška)

mm

400

Min. spaľ. priestor (šírka)

mm

350

Min. spaľ. priestor (hĺbka)

mm

450

Ťah dymovodu

Pa

20

 

B-MAX PELETOVÝ HORÁK

B-MAX PELETOVÝ HORÁK

B-MAX PELETOVÝ HORÁK

 

 

 


 

 

 

Zásobník peliet

Celsius pellet tank

 

 

Rozmery zásobníka peliet

 • Výška (celková): 1260 mm
 • Šírka: 700 mm
 • Hĺbka: 700 mm

 

Informácie
Válasszon teljesítményt (kW)
45-50
Výrobca/URL produktu