Novinky emailom
Najpredávanejšie produkty
Odporúčané produkty
Ďalšie informácie


Sústava kotla combi 45-50 II.

Sústava kotla combi 45-50 II.
3 964
Válasszon teljesítményt (kW):

5 rokov záruka

Raz ročne je potrebné vykonať prehliadku, čím možno predĺžiť záruku na 5 rokov.

 

Obsah balenia Sústava kotla combi 45 - 50 II.:

 • Celsius Combi 45 - 50 sústava na drevo a pelety
 • Adapterové dere
 • Peletový horák
 • Zásobník peliet (200 kg)
 • Sada ochrany kotla
 • Bezpečnostný tepelný výmenník
 • 3-cestný zmiešavací ventil so servomotorom
 • E 813 termostat
 • Celsius izolovaná akumulačná nádrž

 

Prezrite si našu s TUV modul

Combi system + DHW

 

 • *(Raz ročne je potrebné vykonať prehliadku, čím možno predĺžiť záruku na 5 rokov, non-elektronické súčiastky.)

  Celsius Combi 45 - 50

  S adaptervé dvere

   

  Celsius Combi boiler

   

  Najnovším produktom Celsius Plussz Kft. jerodina kotlov Celsius Combi.

   

  Kotly sú vhodné na spaľovanie dreva a v automatickom režime peliet. Vďaka zvláštnemu vyhotoveniu dosahuje vysokú účinnosť s oboma palivami. Sústava je ľahko a rýchlo zostaviteľná. Pri spaľovaní dreva využijeme veľkorozmerné nakladacie dvierka. Vďaka širokým čistiacim dvierkam je čistenie kotla jednoduché a pohodlné. 5 cm hrubá izolácia a viacvrstvové oceľové dvierka prispievajú k prevádzke s vyššou účinnosťou.

  Automatický peletový horák je ľahko a rýchlo osaditeľný na kotol pomocou na tento účel konštruovaných
  dvierok.

   

  Pri spaľovaní peliet si môžeme užiť pohodlie ponúkané automatizovanou technológiou:

  • Automatické zapnutie a vypnutie
  • Udržiavanie ohňa a modulácia (5 rôznych výkonových úrovní)
  • Možnosť uloženia parametrov spaľovania 4 rôznych druhov peliet
  • Dlhšie obdobia medzi údržbami
  • Rýchlejšie čistenie

   

  Kotly vyhovujú STN EN 303-5/2012 harmonizovanej norme, čo potvrdzuje TÜV SÜD Rheiland certifikát.
  Podľa uvedenej normy dosahujú pri spaľovaní dreva kvalifikáciu Class3, a pri spaľovaní peliet Class5, ktorá jepodľa EU normy najvaššia trieda.

   

  Príslušenstvo kotla:

  • Rošty
  • Adaptačné dvierka peletového horáka
  • Dopňovací a vypúšťací ventil

   

  Výhody kotlov typu Celsius Combi na pevné palivá:

  • Pomocou vybudovaného vykurovacieho systému zabezpečí rovnomerné rozdelenie
   tepla v celej budove a v prípade potreby aj prípravu teplej úžitkovej vody, naproti krbom a kachliam.
  • Na prípravu tepla využíva obnoviteľné zdroje energie.
  • Pripravuje užitočnú energiu z nahromadeného papiera, poľnohospodárskych a drevných odpadov.
  • V prípade potreby je možné spaľovať aj uhlie
  • Spaľovacia komora kotlov je vyrábaná z 5 mm hrubých plechov z kotlovej ocele, v záujme trvanlivosti a vysokej odolnosti tlaku
  • Obsluha a prevádzka je jednoduchá a hospodárna.
  • Pripojiteľné k uzavretým vykurovacím okruhom(prevádzkový tlak max. 2 bar), čím umožňuje prevádzku viacerých kotlov v tom istom vykurovacom okruhu, (napr.: plynový kotol/kotol na pevné palivo/peletový kotol).
  • Pripojiteľný k akémukoľvek vykurovaciemu okruhu(radiátorové, podlahové-, nástenné- a kombinované kúrenie atd.)
  • Zapojením zásobníka teplej úžitkovej vody do systému je vhodný aj na prípravu TÚV.

   

  Odporúčané palivá:

  • Palivové drevo a rôzny drevný odpad
  • gulička

   

  Príslušenstvo kotla:

  • Kotlový teplomer
  • Plniaci-, vypúšťací ventil
  • Rošty ohniska

   

  Doplnky ponúkané za doplatok:

  • Automatické ovládanie ťahu
  • Poistný ventil (2 bar)
  • Termostat ovládania obehového čerpadla pri vykurovacích systémoch s núteným obehom
  • Oceľové dymovodné rúry
  • Jednotky regulácie vykurovania
  • Zostava ochrany kotla do 65 Kw
  • Skrabka na čistenie, popolník
  • Celsius balík na čistenie kotla

   

   

  TECHNICKÉ ÚDAJE
  Typ Combi 45 - 50
  Rozmer dvierok ohniska (mm) 310*385
  Maximálny výkon drevo/pelety (kW) 47/48
  Účinnosť v závislosti na palive (%) 84/94
  Nátrubky vykurovacej vody (") 2"
  Priemer dymovodu (mm) 160
  Výška (mm) 1160
  Šírka (mm) 665
  Hĺbka (mm) 775
  Hmotnosť (kg) 315
  Objem vody (l) 113
  Max. prevádzkový tlak (bar) 2
  Max. prevádzková teplota (°C) 90
  Skúšobný tlak (bar) 4
  Hmotnostný prietok spalín (g/s) 49,3
  Rozmer ohniska (mm)
  (výška*šírka*hĺbka)
  460*470*600

   

  Číslo

  Vysvetlivky

  1

  Telo kotla

  2 Vonkajší plášť kotla
  3

  Vstup vratnej vykurovacej vody

  4

  Pripojenie doplňovacieho-/vypúšťacieho ventilu

  5

  Horné čistiace dvierka

  6

  Popolník

  7

  Prikladacie dvierka (kúrenie drevom)

  8

  Dvierka na osadenie peletového horáka

  9

  Dvierka popolníka (primárny vzduch)

  10

  Madlo zámku dvierok

  11

  Spaľovacia komora

  12

  Výmenníky tepla

  13

  Rošt ohniska

  14

  Poistný ventil alebo manometer

  15

  Pripojenie dymovodu

  16 Výstup ohriatej vykurovacej vody
  17 Teplomer
  18 Pripojenie automatického regulátora ťahu

   

   

   

   


   

   

   

  Celsius kompletná ochranná jednotka kotla do 56 kW

   

  Celsius anticondensing pump unit

   

  Obsah jednotky:

  • Kompletná zmontovaná jednotka.
  • Úsporná, vďaka kopaktnej konštrukcii má minimálne nároky na priestor.
  • Tepelne izolovaná, zmontovaná jednotka je opatrená izolačným krytom.

   

  Oblasť použitia:
  Kondenzácia je častým javom počas prevádzky kotlov na pevné palivá, ktorá v každom prípade spôsobuje poškodenie kotla, pokles životnosti a účinnosti a vedie k nárastu nákladov na kúrenie.

   

  Používaním týchto setov možno zamedziť nežiadúcej kondenzácii!
  Zariadenie pomocou zabudovaného termostatického zmiešavacieho ventilu neustále udržiava teplotu vykurovacieho prístroja nad teplotou kondenzácie.

   

  Technické údaje:

  • obehové čerpadlo Wilo Yonos Para RS/7 RKC
  • max. prevádzkový tlak 10 bar
  • max. teplota 100°C
  • otváracia teplota termostatu 55°C
  • ventil otvorenia/zatvorenia voľného prietoku
  • teplomer 3ks (0-120°C

   

  Menovitá otváracia teplota: nastavená +10K
  Najvyššia zaťažiteľnosť pri ΔT 30K - 80kW Wilo Yonos Para RS/7 RKC obehovým čerpadlom.

   

  Prevádzkové režimy:

   

   

   

   

  Nábehový režim (predohrev kotla)
  „Výstupnú” vykurovaciu vodu z kotla privedie späť do nátrubku „vratnej” vody dovtedy, kým táto dosiahne teplotu nastavenú na termostatickom ventile.

   

   

   

   

   

  Režim nabíjania akumulačnej nádrže:

  Keď teplota vykurovacej vody v obtoku dosiahne otváraciu teplotu termostatického ventilu, ventil primieša k teplej „výstupnej” vode vodu nízkej teploty vystupujúcu z akumulačnej nádrže tak, aby teplota vody vstupujúcej do kotla nebola nižšia, ako teplota nastavená na obtokovom ventile, čím sa zabráni nežiadúcej kondenzácii v kotli. Teplo presahujúce potrebu nahriatia kotla je privedené do akumulačnej nádrže.

   

   

   

   

   

  Režim nabíjania akumulačnej nádrže úplnou kapacitou:
  Keď teplota vody vystupujúcej z akumulačnej nádrže dosiahne alebo presiahne teplotu nastavenú na obtokovom ventile, tento sa nastaví do otvorenej polohy, čím môžeme kúriť akumulačnú nádrž plnou kapacitou kotla.

   

   

   

   

   

  Prirodzená cirkulácia: Jednotka umožňuje cirkuláciu bez prevádzky čerpadla. Pootočením skrutky na spodku jednotky ju môžeme prestaviť na režim cirkulácie.

   

   

   

   


   

   

   

   

  Celsius bezpečnostný dochladzovací set

   

  Celsius bezpečnostný dochladzovací set

   

  Obsah setu:

  • Celsius bezpečnostný dochladzovač
  • Odvzdušňovací ventil
  • Termostatický bezpečnostný ventil (otváracia teplota 98°C)
  • Poistný ventil (2 bar)

   

  Použiteľný k nasledovným typom kotlov:
  Celsius klasický , Celsius C a Celsius Combi kotol

   

   

   

   


   

   

   

  Celsius izolované akumulačné nádrže

   

   

  Celsius akumulačné nádrže
  Pri kúrení drevom je intenzita výroby tepla menej regulovateľná, ako napr. pri peletovom kúrení, nakoľko
  množstvo paliva v ohnisku a jeho obsah energie sú vyššie, ako okamžitá potreba tepla budovy. V záujme plynulého zabezpečenia zásobovania energiou môžeme voliť medzi dvomi riešeniami:

  • Použitím klasického riešenia „regulátora ťahu”je možné mierne znížiť prehnanú produkciu tepla znížením
   množstva spaľovacieho vzduchu, v tomto prípade drasticky klesá účinnosť horenia, ako aj vplyvom nedokonalého horenia stúpa produkcia škodlivín.
  • Použitím akumulačnej nádrže sa uskladní prebytočné teplo, ktoré môžeme v prípade potreby použiť. Pri tomto riešení je dosiahnuteľná najvyššia účinnosť, ako aj nízka produkcia škodlivín.

   

   

  Výhody Celsius izolovaných akumulačných nádrží:

  • Dobré teploizolačné vlastnosti: C energetická trieda (zodpovedá EU normám, potvrdené certifikátom).
  • Hospodárnejšie kúrenie, pri nižšom vylučovaní škodlivín.
  • Estetické vyhotovenie (jednotný plastový kryt).
  • Plynulé zásobovanie budovy teplom je zabezpečené aj pri cyklickom kúrení, napríklad pri kúrení drevom
   je možné zabezpečiť bezproblémové kúrenie aj počas noci.
  • Pripojením modulu TÚV nie je potrebná zásobná nádrž TÚV.

   

  Účinnosť kotlov na pevné palivá a komfort kúrenia vo veľkej miere zvyšuje zabudovanie akumulačnej nádrže vhodných rozmerov do systému.

   

  Keďže v akumulačnej nádrži uskladňujeme vodu s vysokou teplotou, je ľahké uznať, že voľbou dobrej izolácie môžeme učiniť kúrenie hospodárnejším.

   

   

   

  Rozmery:

  Celsius izolované akumulačné nádrže

   

   

   

   


   

   

   

  Zmiešavací ventil s elektromotorom

   

   

  Trojcestný zmiešavací ventil s elektromotorom 1” s vratnou pružinou.

   

   

  Opis produktu:

  • použiteľný: kúrenie, chladenie a solárne kolektorové systémy (glycol max. 50%)
  • 230V, 50Hz, príkon: 6 W
  • ochrana IP22
  • menovitý tlak PN10
  • teplota prostredia Max. 60°C
  • Teplota média: 5+120C°, Krátkodobo 150°C
  • menovitý otvárací čas: 20s , zatvorenie vratnou pružinou 6s
  • KVS 12,6
  • chod naprázdno AB->B
  • hmotnosť 1,3 kg/ks

   

   

   

   


   

   

  Euroster 813 regulátor

   

   

   

  EUROSTER 813 je univerzálny mikroprocesorový regulátor teploty s grafickým diplejom, so snímačmi. Regulátor EUROSTER 813 ovláda čerpadlo na základe rozdielu teplôt.
  Regulátor EUROSTER 813 je vhodný na ovládanie akumulačnej nádrže, regulačného ventilu, kotla na pevné palivo, prídavného plynového kotla a solárneho kolektorového systému (s vákuovými trubicami alebo s plochými kolektormi).

   

  EUROSTER 813 je univerzálny mikroprocesorový regulátor teploty s grafickým diplejom, so snímačmi. Regulátor EUROSTER 813 ovláda čerpadlo na základe rozdielu teplôt. Regulátor EUROSTER 813 je vhodný na ovládanie akumulačnej nádrže, regulačného ventilu, kotla na pevné palivo, prídavného plynového kotla a solárneho kolektorového systému (s vákuovými trubicami alebo s plochými kolektormi).


  Hlavnou funkciou regulátora je zapnutie alebo vypnutie čerpadla na základe nastaveného rozdielu teplôt, zabezpečiac tým dobíjanie akumulačnej nádrže len vyprodukovaným nadmerným teplom, čím možno dosiahnuť úsporu energie.

   

  Použitie akumulačnej nádrže:
  Vrstvené dobíjanie akumulačnej nádrže je energeticky úsporné kúrenie, ktoré optimalizujeme na vrstvené kúrenie.

   

  Euroster 813 regulátor

   

   

  Nakúrenie akumulačnej nádrže zahajujeme pri vrchnej časti nádrže, čím do kotla prúdiaca vratná voda sa nahreje na požadovanú teplotu za kratší čas a kotol chrániaci alebo kondenzácii zamedzujúci zmiešavací ventil dosiahne úplné otvorenie rýchlejšie. Všetka energia vznikajúca v kotly sa takto využije na dobitie akumulačnej nádrže, a nie na zvyšovanie teploty vratnej vody.

   

  Keď teplota vody v hornej časti akumulačnej nádrže dosiahne požadovanú teplotu (napr. 70 °C), ktorú indikuje snímač umiestnený v strede výšky akumulačnej nádrže, elektricky ovládaný trojcestný ventil zmení trasu vratnej vody do kotla z nátrubku v strede akumaulačnej nádrže na nátrubok jej spodku. Takto sa docieli ukladanie prebytočného tepla len v prípade, keď už teplota vykurovacieho systému dosiahla nastavenú hodnotu.

   

  Prednosti:
  - Rýchlejšie nakúrenie akumulačnej nádrže
  - Účinnejšie vykurovanie objektu, keďže sa do vykurovacieho systému dostane vykurovacia voda vhodnej teploty za kratší čas
  - Zvyšuje komformitu vykurovacieho systému

   

  Ako ovládač regulačného ventilu je vhodný pre nabíjanie akumulačnej aj nepriamej zásobnej nádrže (nabíjanie dvoch nádrží). K zapojeniu si žiadajte návod nášho servisu!

   

  Aplikácia so solárnymi kolektormi:
  V regulátore EUROSTER 813 je možné nastaviť funkciu automatickej dezinfekcie. Regulátor je opatrený viacerými možnosťami núdzových obehových nastavení. Nastaviteľná je hodnota ochrany voči zovretiu solárneho systému. Nastaviteľný je automatický dovolenkový režim, ktorý zabezpečí ochladenie prekúreného solárneho zásobníka na vhodnú teplotu. Tento prevádzkový režim je dôležitý v prípade nevyužívania zásobníka denne a v solárnych kolektoroch dôjde k prehriatiu.

   

  Ovládací panel regulátora EUROSTER 813 je uzamykateľný v záujme ochrany nastavených parametrov. Regulátor je opatrený bezpečnostným testovaním snímačov, ktoré pri prerušení signálu snímača automaticky spustí čerpadlo pre zamedzenie prehriatia. Regulátor je kalibrovateľný, čím sa predíde indikácii falošných hodnôt merania vplyvom dlhých vední.

  Grafický displej regulátora uľahčuje nastavenie regulačných hodnôt.

   

  Nastavenie regulátora:

  +/- tlačidlá súčastne stlačené umožnia vstup do menu
  -/ok zamknutie ovládacieho panela
  +/ok ručný režim /+ stlačením možno zvoliť ručne spustiteľné nástroje.

  Parametre nastaviteľné po vstupe do menu:
  1. čas
  2. dezinfekcia (on/off)
  3. režimy
  4. maximálna teplota havarijného nábehu solárneho kolektora alebo kotla
  5. minimálna teplota pre nábeh čerpadla
  6. maximálna teplota zásobníka
  7. solar delta T teplota nábehu a odstavenia
  8. teplota zásobníka/histeréza
  9. kalibrácia snímača solaru
  10. kalibrácia snímača zásobníka

   

   

  Euroster 813 regulátor

   

   

  Euroster 813 regulátor

   

   

  Euroster 813 regulátor

   

   

  Euroster 813 regulátor

   

   

  Euroster 813 regulátor

   

   

  Technické údaje:

   

  Napájanie

  230V, 50Hz

  Spotreba

  1,6W

  Maximálny výkon čerpadla

  200W

  Teplota havarijného nábehu

  60-190 C

  Minimálna teplota pre nábeh čerpadla

  15-40 C

  Maximálna teplota zásobníka

  0-100 C

  Delta T nábehu čerpadla

  3-20 C

  Delta T odstavenia čerpadla

  1-18 C

  Teplota zásobníka

  10-100 C

  Histeréza zásobníka

  2-20 C

  Krytie

  IP40

  Displej

  LCD

   

   

   

   


   

   

   

   

  B-Max 50 kW pellet burner equipment

   

  Pellet burner

   

  B-Max 30 a 50 kW Pelety spaľujúce zariadenie:

  B-Max 30 a 50 kW horák je mimoriadne mnohostranné zariadenie, ktoré je použiteľné v značne širokom
  okruhu, napr. od možnosti zabudovania do kotlov novej generácie, pekárenských pecí, vyvíjačov horúceho vzduchu, až po obnovu starých kotlov.

   

  Pozostáva z kruhového horáka, z prívodného ventilátora (s meniteľnými otáčkami), so zapaľovacieho zariadenia (so sledovaním plameňa fotobunkou) a vnútornej podávacej závitovky. V prípade pripojenia prívodu stlačeného vzduchu prevádzkuje samočistiaci systém.Na prevádzku systému je potrebný systém dávkovania paliva, ktorý pozostáva z vonkajšieho závitovkového podávača pripojeného pružnou hadicou k horákovej hlavici a zásobníka peliet, ktorý je samostatným doplnkom dodávaným k horáku.Horák a celé zariadenie je ovládané mikroprocesorovým riadiacim panelom, ktorý okrem všetkých spaľovacích režimov umožňuje aj nastavenie časových pásiem; užitočná možnosť, ktorá umožňuje Užívateľovi prevádzkovať zariadenie vtedy, keď je to skutočne potrebné.

   

  Bezpečnostné zariadenia
  B-Max 30 a 50 peletové horáky sú opatrené nasledovnými bezpečnostnými zariadeniami:

  • Horákový bezpečnostný termostat (pre zabránenie k spätnému prehoreniu)
  • Prerušovač horenia (pre zabránenie k spätnému prehoreniu)

   

  Príslušenstvo:

  • Podávací dopravník peliet (60 mm)
  • Zásobník peliet (200 kg)
  • Súprava na stlačený vzduch

   

  Podávací dopravník - rozmery a hmotnosť:

   

   

  Popis

  Jednotka

  B-Max 50 kW

  Výkon horáka

  kW

  12÷50

  Elektrická prípojka

  V~Hz

  230~50

  Priemerná spotreba energie

  W

  60

  Zapaľovanie

  W

  170

  Poistka (s oneskorením)

  A

  3,15

  Hlučnosť

  dBA

  40

  Dĺžka plameňa

  mm

  300

  Min. spaľ. priestor (výška)

  mm

  400

  Min. spaľ. priestor (šírka)

  mm

  350

  Min. spaľ. priestor (hĺbka)

  mm

  450

  Ťah dymovodu

  Pa

  20

   

  B-MAX PELETOVÝ HORÁK

  B-MAX PELETOVÝ HORÁK

  B-MAX PELETOVÝ HORÁK

   

   

   


   

   

   

  Zásobník peliet

  Celsius pellet tank

   

   

  Rozmery zásobníka peliet

  • Výška (celková): 1260 mm
  • Šírka: 700 mm
  • Hĺbka: 700 mm

   

 • Válasszon teljesítményt (kW)
  45-50
  Hmotnosť
  734,1 kg/db
WebShop System