Klapka bočného ťahu

Klapka bočného ťahu
Podrobnosti

Zariadenie optimalizácie tlaku v komíne, ktoré sa zapája do odťahu spalín medzi komínom a kotlom, bez potreby pomocného napájania. Vyžaduje si jednorázové nastavenie, na základe ktorého trvale udržiava nastavenú hodnotu tlaku v komíne. Vďaka zariadeniu možno zvýšiť účinnosť kotla a zamedziť kolísaniu tlaku v komíne.