Dvojokruhový elektronický vykurovací okruh 5/4"

Dvojokruhový elektronický vykurovací okruh 5/4"
2 274

Dvojokruhový elektronický a termostatický vykurovací okruh 5/4" (priemyselná)

Obsah balíka:

 • Čerpadlová skupina so servomotorovým zmiešavaním 5/4” (2 ks)
 • UNI2 (regulátor zmiešavacieho ventilu a čerpadla)
 • Čerpadlová skupina bez zmiešavania 5/4”

Podrobnosti

Čerpadlová skupina so servomotorovým zmiešavaním 5/4”

 

Pump unit with 3-way mixing valve 5/42

5/4” Čerpadlová skupina pre vykurovacie systémy so servomotorovým zmiešavaním
Grundfos alpha 2L 32-60

 

Čerpadlová skupina pre vykurovacie systémy so servomotorovým zmiešavaním.

 

Čerpadlová skupina pre vykurovacie systémy so zmiešavacím ventilom ovládaným servopohonom. Tepelný rozsah regulácie 20-70°C. Sú vhodné pre malé a stredné vykurovacie okruhy, vďaka vysoko
účinnému synchrónnemu obehovému čerpadlu majú veľmi nízku spotrebu energie.

 

Rozmery: 250x400x170mm
Rozostup pripojení: 125mm

 

Technické údaje:

 • pipojovacie hrdlá 5/4”
 • rozostup pripojení 125mm
 • trvalý tepelný spád 15 K
 • Kvs 16,0
 • trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom
 • obehové čerpadlo Grundfos alpha 2L 32-60
 • výstupný guľový ventil so šróbením a teplomerom
 • vstupný guľový ventil so spätnou klapkou a teplomerom
 • izolácia PPE

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Trojokruhový izolovaný rozdelovač-zberač 5/4”

 

Distributor 2-way 5/4

 

Tepelný spád 20 K
Prietočné množstvo 2 m3/h
Prípojka akumulačnej nádrže 2”
Veľkosť: 152x152x875 mm

 

 

 


 

 

 

Euroster regulátor UNI 2

UNI2 controller

 

Euroster regulátor UNI 2 k ovládaniu dvojokruhového vykurovania.

 

Regulátorom ovládané funkcie: chladenie a ohrev zmiešavaných vetiev, príjem 2 ks termostatických signálov, štart 2 ks zmiešavacích ventilov (a čerpadiel), štart čerpadla TÚV, možnosť voľby režimu, štart obehového čerpadla, snímač vonkajšej teploty, týždenné programovanie, štart iného kotla na základe prichádzajúceho termostatického signálu, antistop funkcia, protimrazová ochrana, ochrana voči varu.

 

UNI2 Euroster regulátor

EUROSTER UNI2 je v širokom okruhu použiteľný multifunkcionálny, mikroprocesorový ovládač, ktorý zjednocuje päť regulačných schopností.

 

V regulátore vykurovacieho systému bolo umiestnené ovládanie dvoch samostatných zmiešavacích ventilov a k nim priradených čerpadiel, ktorý je ovládateľný aj izbovým termostatom, a modulovateľný na základe vonkajšieho termostatu. Vhodný na prijímanie dvoch bezpotenciálových signálov termostatov. Zmiešavacie ventily môžeme ovládať aj na základe týždenného programu na chladenie- kúrenie.

 

teplej úžitkovej vody, ktorého pracovný režim možno voliť (prioritné alebo druhotné). Tieto prevádzkové
režimi môžeme nastaviť aj pomocou týždenného programovania. Regulátor vykurovania je ďalej vhodný aj na spustenie obehového čerpadla, čoho veľkou výhodou je, že štart čerpadla môže prebiehať v dvoch samostatných režimoch: na sledovanie teploty alebo v definovanom čase. A to aj na základe týždenného programu.
+ automatická havarijná cirkulácia
+ temperovanie podlahovej teploty

 

Regulátor vykurovania je vhodný aj na štart ďalších kotlov (napr.: plynového). Na základe signálov prichádzajúcich z izbového termostatu spína jeden bezpotenciálový kontakt.

 

EUROSTER UNI2 regulátor chladenia a kúrenia obsahuje viac možností nastavení zvyšujúcich bezpečnosť. Ochrana voči prekúreniu, ochrana voči podchladeniu, protimrazová ochrana a u zmiešavacích ventilov jedna havarijná odstavná teplota, ktorá slúži na ochranu systému v prípade poruchy servopohonov. Regulátor kúrenia poskytuje vďaka grafickému displeju presné a rozsiahle informácie o sústavnej prevádzke, čím uľahčuje nastavenie a kontrolu prístroja.

 

EUROSTER UNI2 regulátor chladenia a kúrenia je použiteľný k akumulačným nádržiam a kotlom, lebo obsahuje ochranu voči prekúreniu (pri prekúrení je signál termostatu ignorovaný a na kontakt „alarm” je odoslaný signál za účelomspustenia iných zariadení).

 

EUROSTER UNI2 regulátor chladenia a kúrenia je použiteľný ku štartu plynových kotlov, kotlov s automatickým podávaním paliva a ovládanie k regulátoru pripojených strojných zariadení (čerpadlá, zmiešavacie ventily, ovládaniu jednotiek s rôznou teplotou z akumulačnej nádrže.

 

Regulátor systému kúrenia má širokú kompaktibilitu. Je ľahko inštalovateľný k novým, ako aj stávajúcim systémom. Základnou výbavou regulátora sú signalizačné prvky a snímače. EUROSTER UNI2 regulátor uľahčuje nastavenie vďaka grafickému displeju, ktoré sa uskutočňuje ovládacím otočným tlačidlom na pravej strane regulátora.

 

Jednorazovým stlačením ovládacieho tlačidla a jeho pootáčaním do prava je možné vybrať požadovanú ponuku, ktorá sa zobrazí na displeji. Stlačením tlačidla sú nastaviteľné hodnoty teploty (vtedy sa zobrazuje aktuálna ponuka). Po výbere a nastavení požadovaných hodnôt teploty sa tieto uložia opätovným stlačením ovládacieho tlačidla. V regulátore vykurovacieho systému sú k dispozícii dve ponuky: hlané menu a servisné menu. V servisnom menu aktivované časti sú zobrazené na hlavnej obrazovke a zobrazujú aktuálny prevádzkový stav.

 

EUROSTER UNI2 regulátor chladenia a kúrenia slúži aj na obsluhu 2 ks troj alebo štvorcestných zmiešavacích ventilov. Použiteľný je pre všetky typy servopohonov s motorom na 230 V a samostatným spínačom koncovej polohy (trojbodový). EUROSTER UNI2 regulátor vykurovacieho systému ovláda zmiešavací ventil na základe teplotnej dynamiky, anie na základe času. Dôsledkom toho regulátor sleduje teplotu na stavenú na zmiešavanom okruhu a dynamiku otvárania. Výhoda: vždy sleduje teplotu a nie stav otvorenia ventilu.

 

Pohybová dynamika vo vzťahu k teplote a času sledovania:

 

UNI2 dinamics


Zariadenia ovládané regulátorom vykurovacieho systému:

 

UNI2 Zariadenia ovládané regulátorom vykurovacieho systému:

 

 1. Ekvitermický (vonkajšia teplota) snímač
 2. Termostat (bezpotenciáový výstup)
 3. Snímač ventilu
 4. Čerpadlo
 5. Zmiešavací ventil
 6. Akumulačná nádrž alebo snímač kotla
 7. Termostat
 8. Snímač ventilu
 9. Čerpadlo
 10. Zmiešavací ventil
 11. Čerpadlo TÚV
 12. Snímač TÚV
 13. Obehové čerpadlo
 14. Snímač cirkulácie

 

Spôsob montáže regulátora EUROSTER UNI2: Montáž môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou! Snímač je potrebné umiestniť na najteplejšie miesto kotla, do suchej jímky alebo upevniť na potrubie výstupnej vody objímkou a zaizolovať od okolitých tepelných vplyvov (neponárať do žiadnej kvapaliny!)

 

Dbajte na správne pripojenie fázy!

 

Regulátor musí byť umiestnený na DIN 35 mm lište v nástennej alebo zapustenej rozvodnej krabici.

 

Kotly musia byť podľa platných noriem opatrené vhodným bezpečnostným dochladzovacím okruhom a inými bezpečnostnými zariadeniami. Pri nastavení teploty zmiešavacieho ventilu treba zohľadniť teplotu zodpovedajúcu strojnej technológii! Prílis vysoká teplota môže poškodiť systém. Nie je dovolené použiť poisku vyššej amperickej hodnoty, lebo to môže viesť k poruche regulátora.

 

ANa EUROSTER UNI2 regulátore chladenia a kúrenia je poterbné pred a počas vykurovacej sezóny kontrolovať technický stav elektrického vedenia, upevnenie regulátora, očistiť od prípadných nečistôt. Musí byť vykonané premeranie zemnenia elektrických zariadení.

 

Záručná doba trvá 24 mesiacov odo dňa nákupu. EUROSTER zabezpečí bezplatnú výmenu výrobku,nakoľko bola porucha zapríčinená výrobcom. Záruka sa nevzťahuje na tie poruchy a škody, ktoré vznikli neodbornou montážou alebo používaním, mechanické poškodenia a také poruchy, ktoré vznikli vplyvom blesku, skratu alebo preťaženia. SNÍMAČ TEPLOTY JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ V AKEJKOĽVEK KVAPALINE! Toto môže viesť k poškodeniu snímača a strate záruky.

 

 

Nastavenie

Hodnota

Jednotka

Režim

Minimálna

Maximálna

1. ventil 1-2

15

90

°C

2. ventil 1-2 teplota núdzového vypnutia

45

100

°C

3. ventil 1-2 hysterézia

0

5

°C

4. ventil 1-2 rýchlosť

1

64

 

6. ventil 1-2 vonkajšia teplota

-20

10

°C

7. ventil 1-2 ochrana proti zamrznutiu

0

5

°C

8. TUV

40

80

°C

9. hysterézia TUV

2

15

°C

10. prehriatie TUV

2

20

°C

11. núdzová teplota TUV

75

100

°C

12. ochrana proti zamrznutiu TUV

0

5

°C

13. Cirkulačné čerpadlo

20

50

°C

14. hysterézia cirk. čerpadla

2

15

°C

15. ochrana proti zamrznutiu cirk. čerpadla

0

5

°C

16. teplota pri vypnutí

10

40

°C

17. hysterézia pri vypnutí

2

15

°C

18. prehriatie

0

20

°C

19. prehriatie (akum. nádrž, kotol)

60

120

°C

20. kalibrácia snímačov

-5

5

°C

21. týždenné programovanie

7 dní / na 24 h

Energia

230V, 50Hz

Príkon

4W

Výstupné zaťaženie obehového čerpadla

200W

Cirkulačný ventil

100W

Teplota

0-65 °C

Teplotný rozsah

0-110 °C

Rozsah nastavenia teploty

15-90 °C

Hodnota pri zapnutí čerpadla

10-40 °C

Hysterézia

0-5 °C

Presnosť teploty

1 °C

Ochrana

IP20

Displej

LCD

Teplota pri núdzovom zapnutí

60-120 °C

 

 

Výstupy vstupov:

UNI2 wiring

 

Veľkosti:

UNI2 sizes

 

 

 

Informácie
Výrobca/URL produktu