Jedna elektrická strana a dve strany bez zmiešacieho ventilu 5/4"

Jedna elektrická strana a dve strany bez zmiešacieho ventilu 5/4"
2 913

Jedna termostatická strana a dve elektrické strany 5/4" (priemyselná)

Obsah balíka:

 • Čerpadlová skupina so servomotorovým zmiešavaním 5/4”(1 ks)
 • UNI3 (regulátor zmiešavacieho ventilu a čerpadla)
 • Čerpadlová skupina bez zmiešavania 5/4” (2 ks)
 • Rozdelovač - zberač k čerpadlovým skupinám (3 okruhový) 5/4”
Podrobnosti

Čerpadlová skupina so servomotorovým zmiešavaním 5/4”

 

Pump unit with 3-way mixing valve 5/42

5/4” Čerpadlová skupina pre vykurovacie systémy so servomotorovým zmiešavaním
Grundfos alpha 2L 32-60

 

Čerpadlová skupina pre vykurovacie systémy so servomotorovým zmiešavaním.

 

Čerpadlová skupina pre vykurovacie systémy so zmiešavacím ventilom ovládaným servopohonom. Tepelný rozsah regulácie 20-70°C. Sú vhodné pre malé a stredné vykurovacie okruhy, vďaka vysoko
účinnému synchrónnemu obehovému čerpadlu majú veľmi nízku spotrebu energie.

 

Rozmery: 250x400x170mm
Rozostup pripojení: 125mm

 

Technické údaje:

 • pipojovacie hrdlá 5/4”
 • rozostup pripojení 125mm
 • trvalý tepelný spád 15 K
 • Kvs 16,0
 • trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom
 • obehové čerpadlo Grundfos alpha 2L 32-60
 • výstupný guľový ventil so šróbením a teplomerom
 • vstupný guľový ventil so spätnou klapkou a teplomerom
 • izolácia PPE

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Čerpadlová skupina bez zmiešavania 5/4”

 

Unmixed pump unit 5/4

Čerpadlová skupiny TÚV

 

Čerpadlová skupina pre vykurovacie systémy so zmiešavacím ventilom ovládaným servopohonom. Sú vhodné pre stredné a veľké vykurovacie okruhy a vykurovanie zásobníkov TUV. Vďaka vysoko účinnému synchrónnemu obehovému čerpadlu majú veľmi nízku spotrebu energie.

 

Rozmery: 250x400x170mm
Rozostup pripojení: 125mm


Technické údaje:

 • pipojovacie hrdlá 5/4”
 • rozostup pripojení 125mm
 • trvalý tepelný spád 20 K
 • Kvs 21,0
 • guľový ventil s ručným ovládaním
 • obehové čerpadlo Wilo Strartos Para 1-7
 • výstupný guľový ventil so šróbením a teplomerom
 • vstupný guľový ventil so spätnou klapkou a teplomerom
 • izolácia PPE

 

 

 

 

 


 

 

 

Euroster regulátor UNI 3

UNI3 controller

EUROSTER UNI3 regulátor chladenia-kúrenia

 

 

Az EUROSTER UNI3 je v širokom okruhu použiteľný multifunkcionálny, mikroprocesorový ovládač chladenia a kúrenia. V regulátore vykurovacieho systému bolo umiestnené ovládanie troch samostatných zmiešavacích ventilov a k nim priradených čerpadiel, ktorý je ovládateľný aj izbovým termostatom, a modulovateľný na základe vonkajšieho termostatu. Vhodný na prijímanie troch bezpotenciálových signálov termostatov. Zmiešavacie ventily môžeme ovládať aj na základe týždenného programu na chladenie- kúrenie.

+ automatická havarijná cirkulácia
+ temperovanie podlahovej teploty
Regulátor vykurovania je vhodný aj na štart ďalších kotlov (napr.: plynového). Na základe signálov prichádzajúcich z izbového termostatu spína jeden bezpotenciálový kontakt.

 

UNI3 EUROSTER UNI3 regulátor chladenia-kúrenia

EUROSTER UNI3 regulátor chladenia-kúrenia

 

Az EUROSTER UNI3 regulátor chladenia a kúrenia obsahuje viac možností nastavení zvyšujúcich bezpečnosť. Ochrana voči prekúreniu, ochrana voči podchladeniu, protimrazová ochrana a u zmiešavacích ventilov jedna havarijná odstavná teplota, ktorá slúži na ochranu systému v prípade poruchy servopohonov. Regulátor kúrenia poskytuje vďaka grafickému displeju presné a rozsiahle informácie o sústavnej prevádzke, čím uľahčuje nastavenie a kontrolu prístroja.

 

Az EUROSTER UNI3 regulátor chladenia a kúrenia je použiteľný k akumulačným nádržiam a kotlom, lebo
obsahuje ochranu voči prekúreniu (pri prekúrení je signál termostatu ignorovaný a na kontakt „alarm” je odoslaný signál za účelomspustenia iných zariadení).

 

Regulátor systému kúrenia má širokú kompaktibilitu. Je ľahko inštalovateľný k novým, ako aj stávajúcim systémom. Základnou výbavou regulátora sú signalizačné prvky a snímače. EUROSTER UNI2 regulátor uľahčuje nastavenie vďaka grafickému displeju, ktoré sa uskutočňuje ovládacím otočným tlačidlom na pravej strane regulátora. Jednorazovým stlačením ovládacieho tlačidla a jeho pootáčaním do prava je možné vybrať požadovanú ponuku, ktorá sa zobrazí na displeji. Stlačením tlačidla sú nastaviteľné hodnoty teploty (vtedy sa zobrazuje aktuálna ponuka). Po výbere a nastavení požadovaných hodnôt teploty sa tieto uložia opätovným stlačením ovládacieho tlačidla. V regulátore vykurovacieho systému sú k dispozícii dve ponuky: hlané menu a servisné menu. V servisnom menu aktivované časti sú zobrazené na hlavnej obrazovke a zobrazujú aktuálny prevádzkový stav.

Az EUROSTER UNI3 regulátor chladenia a kúrenia slúži aj na obsluhu 2 ks troj alebo štvorcestných zmiešavacích ventilov.

Použiteľný je pre všetky typy servopohonov s motorom na 230 V a samostatným spínačom koncovej polohy (trojbodový). EUROSTER UNI3 regulátor vykurovacieho systému ovláda zmiešavací ventil na základe teplotnej dynamiky, anie na základe času. Dôsledkom toho regulátor sleduje teplotu na stavenú na zmiešavanom okruhu a dynamiku otvárania. Výhoda: vždy sleduje teplotu a nie stav otvorenia ventilu.

 

Pohybová dynamika vo vzťahu k teplote a času sledovania:

 

UNI2 dinamics

 

Spôsob montáže regulátora EUROSTER UNI3: Montáž môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou! Snímač je potrebné umiestniť na najteplejšie miesto kotla, do suchej jímky alebo upevniť na potrubie výstupnej vody objímkou a zaizolovať od okolitých tepelných vplyvov (neponárať do žiadnej kvapaliny!) Dbajte na správne pripojenie fázy!
Regulátor musí byť umiestnený na DIN 35 mm lište v nástennej alebo zapustenej rozvodnej krabici.

 

Kotly musia byť podľa platných noriem opatrené vhodným bezpečnostným dochladzovacím okruhom a inými bezpečnostnými zariadeniami. Pri nastavení teploty zmiešavacieho ventilu treba zohľadniť teplotu zodpovedajúcu strojnej technológii! Prílis vysoká teplota môže poškodiť systém. Nie je dovolené použiť poisku vyššej amperickej hodnoty, lebo to môže viesť k poruche regulátora.

 

Na EUROSTER UNI2 regulátore chladenia a kúrenia je poterbné pred a počas vykurovacej sezóny kontrolovať technický stav elektrického vedenia, upevnenie regulátora, očistiť od prípadných nečistôt. Musí byť vykonané premeranie zemnenia elektrických zariadení.

 

Záručná doba trvá 24 mesiacov odo dňa nákupu. EUROSTER zabezpečí bezplatnú výmenu výrobku,nakoľko bola porucha zapríčinená výrobcom. Záruka sa nevzťahuje na tie poruchy a škody, ktoré vznikli neodbornou montážou alebo používaním, mechanické poškodenia a také poruchy, ktoré vznikli vplyvom blesku, skratu alebo preťaženia. SNÍMAČ TEPLOTY JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ V AKEJKOĽVEK KVAPALINE! Toto môže viesť k poškodeniu snímača a strate záruky.

 

 

Výstupy vstupov:

UNI3

 

Veľkosti:

UNI2 sizes

 

 

 


 

 

 

Rozdelovač - zberač k čerpadlovým skupinám (3 okruhový) 5/4”

 

Trojokruhový izolovaný rozdelovač-zberač 5/4”

 

Tepelný spád 20 K
Prietočné množstvo 2 m3/h
Prípojka akumulačnej nádrže 2”
Veľkosť: 152x152x875 mm

 

Informácie
Výrobca/URL produktu