F-Celsius sada ochrany kotla 65 kW

F-Celsius sada ochrany kotla 65 kW
F-Celsius sada ochrany kotla 65 kW
F-Celsius sada ochrany kotla 65 kW
F-Celsius sada ochrany kotla 65 kW
F-Celsius sada ochrany kotla 65 kW
F-Celsius sada ochrany kotla 65 kW
259

Kotlový F-ochranný set do 65 kW

 

Obsah setu:

 • obehové čerpadlo (Grundfos UPM3 25-70 Hybrid)
 • čerpadlový hollander (s guľovým ventilom) 1ks
 • Celsius ventil ochrany kotla
 • do 65kW KVS 7,2
Podrobnosti

 

F-Celsius sada ochrany kotla 65 kW

 

 

 

Ochranný set na zamedzenie kondenzácie v kotli
Kondenzácia je častým javom počas prevádzky kotlov na pevné palivá, ktorá v každom prípade spôsobuje poškodenie kotla, pokles životnosti a účinnosti a vedie k nárastu nákladov na kúrenie.
Používaním týchto setov možno zamedziť nežiadúcej kondenzácii!

 

Obsah setu:

 • obehové čerpadlo (Grundfos UPM3 25-70 Hybrid)
 • čerpadlový hollander (s guľovým ventilom) 1ks
 • Celsius ventil ochrany kotla
 • do 65kW KVS 7,2

 

Technické údaje:

 • materiál za tepla kovaná mosadz
 • max. prevádzkový tlak 10 bar
 • max. teplota 100°C
 • voliteľná otváracia teplota 45, 55, 60°C
 • A-AB Kvs hodnota 7,2
 • B-AB Kvs hodnota 4,8
 • menovitá otváracia teplota +10K (nastavená)
 • max. výkon (Δt20K a 2800l/h) pri 65 kW
 • max. Δp zabudované vo vratke 100 kPa

 

Funkcia:

 

 

1. Nábehový režim (predohriatie kotla)
„Výstupnú” vykurovaciu vodu z kotla privedie späť do nátrubku „vratnej” vody dovtedy, kým táto dosiahne teplotu nastavenú na termostatickom ventile. Vetva „A” ventilu je uzatvorená.

 

 

 

2. Režim nabíjania akumulačnej nádrže:
Keď teplota vykurovacej vody v obtoku dosiahne otváraciu teplotu termostatického ventilu, ventil primieša k teplej „výstupnej” vode vodu nízkej teploty vystupujúcu z akumulačnej nádrže tak, aby teplota vody vstupujúcej do kotla nebola nižšia, ako teplota nastavená na obtokovom ventile, čím sa zabráni nežiadúcej kondenzácii v kotli. Teplo presahujúce potrebu nahriatia kotla je privedené do akumulačnej nádrže.

 

 

3. Režim nabíjania akumulačnej nádrže úplnou kapacitou:
Keď teplota vody vystupujúcej z akumulačnej nádrže dosiahne alebo presiahne teplotu nastavenú na obtokovom ventile, tento sa nastaví do otvorenej polohy, čím môžeme kúriť akumulačnú nádrž plnou kapacitou kotla.

Vetva „B” ventilu je uzatvorená. Tento stav sa dosiahne pri otváracej teplote ventilu +10 K.

 

Napríklad, keď je otváracia teplota ventilu 55°C, potom je pri +10°C úplne otvorený v smere A → AB.

 

 

Informácie
Výrobca/URL produktu