Komínový vrchlík regulujúci ťah - 150mm

Komínový vrchlík regulujúci ťah - 150mm
106

Komínový vrchlík regulujúci ťah - ∅ 150 mm

Komínový uzáver ťahu kompenzuje tlakový rozdiel spôsobený veterným počasím a zlepšuje nákladovú efektívnosť vykurovania plynových a kotlov na kotly.

Podrobnosti

Použitím regulátora konceptu sa dá dosiahnuť značná úspora energie a nákladov. Normálne je veľké percento spaľovacieho produktu tečúceho z komína stále horľavý plyn, v dôsledku regulátora ťahu sa tieto plyny tiež využívajú, takže je možné dosiahnuť úspory energie.

Informácie
Výrobca/URL produktu