T6 zónový regulátor

T6 zónový regulátor
Podrobnosti

T6 zónový regulátor prijíma signály termostatov jednotlivých vykurovacích okruhov (miestnosti, izby), čím možno pohodne nastaviť požadované teploty v jednotlivých izbách.  Toto má za výsledok úsporu energie a ponúka vysoký komfort.

 

EUROSTER T6 zónový regulátor uľahčuje a urýchľuje strojné vyhotovenie a napomáha prehľadnosti a bezpečnosti prevádzky vykurovacieho systému.

 

Na EUROSTER T6 zónovom regulátore sa nachádzajú led signálky prevádzky čerpadla, ventilu, ktoré poskytujú informáciu o aktívnej funkcii termostatu, sieťovom napájaní a nábehu iného zariadenia (čerpadlo, chladiace – vykurovacie zariadenie): napríklad plynový kotol, tepelné čerpadlo, akumulačná nádrž.

 

Úlohou zónového regulátora je zapnutie čerpadla alebo motora termoelektrického a uzatváracieho ventilu pripojeného na radovú zbernicu, keď pripojený izbový termostat pošle aktívny signál. Ktorákoľvek jednotka radovej zbernice ovláda nezávisle pripojené zariadenia, na základe signálu k nej priradeného termostatu.

 

EUROSTER T6 zónový regulátor obsahuje zbernicu pre prijímanie signálu 6 ks izbových termostatov, s možnosťou regulácie nasledovných zariadení

  • 6 ks čerpadiel alebo ventilov – nezávisle regulovaných
  • 1 ks pomocného čerpadla
  • 1 ks bezpotenciálového kontaktu (k tepelnému čerpadlu, plynovému kotlu)

 

EUROSTER T6 zónový regulátor

Pomocné čerpadlo a bezpotenciálový kontakt reagujú na signál ktoréhokoľvek termostatu. Bezpotenciálový kontakt umiestnený v zónovom regulátore (COM-spoločný; NC-otvárací; NO-zatvárací).

T6 zónový regulátor je opatrený poitkou a bezporuchový chod signalizujúcimi led signálkami, ktoré zabezpečujú bezpečnosť zariadenia.

 

Zadný panel zónového regulátora:

Zadný panel zónového regulátora:

Technické údaje:

  • Napájanie: 230 V 50 Hz
  • Maximálne zaťaženie (úplné): 3 A 230 V 50 Hz
  • Maximálny príkon zariadenia: 1.7 W
  • Maximálny spínateľný výkon zóny: 60 W
  • Maximálne zaťaženie výstupu pre čerpadlo: 100 W
  • Krytie: IP 40
  • Hmotnosť: 356 g

 

Zapojenie:

Zapojenie: