Euroster 11Z

Euroster 11Z
Podrobnosti

Regulátor čerpadiel Euroster 11Z

 

 

Regulátor čerpadiel Euroster 11Z je použiteľný k vykurovacím zariadeniam na pevné palivá:

  • kotol na zmesné palivo + nepriamy zásobník teplej úžitkovej vody (TÚV),
  • krb s výmenníkom + neprimi zásobník TÚV;
  • krb s výmenníkom + akumulačná nádrž,
  • kotol na zmesné palivo + akumulačná nádrž

 

11Z regulátor

 

Regulátor čerpadiel EUROSTER 11Z, moderný mikroprocesorový regulátor, ktorý je opatrený grafickým displejom. Regulátor čerpadiel je opatrený dvomi snímačni teploty, umožňuje spustenie čerpadla ústredného kúrenia a čerpadla TÚV, ako aj na základe výpočtu rozdielu teplôt spustenie čerpadla akumulačnej nádrže.

 

Výpočet rozdielu teplôt ponúka výhodu spustenia čerpadla TÚV alebo akumulačnej nádrže len v prípade, že kotol je teplejší ako akumulačná nádrž - čím sa zamedzí podchladzovaniu akumulačnej nádrže pri nižšej teplote kotla.

 

Regulátor čerpadiel EUROSTER 11Z slúži na ovládanie obehového čerpadla ústredného kúrenia (max. 80 °C) a do systému zapojeného druhého čerpadla (TÚV alebo akumulačná nádrž, max. 70 °C). Regulátor čerpadiel zapne čerpadlo ústredného kúrenia, keď teplota stúpne nad zadanú hodnotu spínacieho prahu a hodnotu histerézi a odstaví čerpadlo, keď kotol vychladne.
Pre druhé čerpadlo zadáva užívateľ okrem teploty zapnutia aj požadovaný rozdiel teplôt. Čerpadlo zapína po dosiahnutí tejto teploty. Prioritu (dôležitosť) čerpadla možno definovať v ponuke, čím sa zmení poradie režimov.

 

Regulátor čerpadiel EUROSTER 11Z je opatrený funkciou antistop, ktorá zabráni zaseknutiu čerpadla. Čerpadlo vďaka tomu každých 14 dní zapne na 30 sekúnd.

Regulátor čerpadiel EUROSTER 11Z je ľahko inštalovateľný do nových, ako aj stávajúcich systémov. Súčasťuo regulátora sú aj senzory a káble.

Regulátor čerpadiel EUROSTER 11Z vďaka grafickému displeju uľahčuje nastavenie regulátora, ktoré sa uskutočňuje pomocou otočného ovládača. Otáčaním ovládača do prava je možné vybrať požadovaná ponuka nastavenia, ktorá sa zobrazí na grafickom displeji. Stlačeník otočného ovládača sa nastavujú teplotné parametre (vtedy aktuálna ikona bliká). Nastavená teplota sa ukladá opätovným stlačením ovládača.

 

Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a bezchybnej prevádzky regulátor pri 90 °C spustí čerpadlo v režime havarijnej cirkulácie, vtedy displej bliká.

 

Zariadenie sa automaticky vráti k pôvodným nastaveniam, keď chybové hlásenie ustane. Kotly musia byť opatrené v zmysle noriem bezpečnostným chladiacim okruhoma iným - výrobcom kotla prípadne predpísaným - bezpečnostným zariadením.

 

 

Režim

Minimális

Maximális

Mért. egység

teplota pri zapnutí čerpadla (ÚK)

20

80

°C

hysterézia čerpadla (ÚK)

2

10

°C

teplota čerpadla TUV

20

70

°C

hysterézia čerpadla TUV

2

10

°C

diferenciál (teplotný rozdiel)

3

10

°C

priorita (TUV)

Nie

Áno

°C

kalibrácia snímača (ÚK)

-5

5

°C

kalibrácia snímača (TUV, akum.
nádrž)

-5

5

°C

manuálny režim (ÚK)

Nie

Áno

°C

manuálny režim (TUV)

Nie

Áno

°C

 

Informácie
Výrobca/URL produktu