11M Regulátor

11M Regulátor
Podrobnosti

Euroster 11M

 

Veľkou výhodou ovládača zmiešavacieho ventilu a čerpadla Euroster 11M je grafický displej, ktorý napomáha užívateľovi pri nastavení a kontrole, ako aj, že zmiešavací ventil ovláda na základe tepelnej dynamiky a nie času. Výsledkom je sledovanie nastavenej hodnoty a otváracej dynamiky zmiešavaného okruhu regulátorom.

Výhoda: vždy sleduje teplotu, a nie stav otvorenia ventilu.

 

I. režim (pri použití akumulačnej nádrže): termostatom (bezpotenciálový) je možné uviesť do prevádzky zmiešavací ventil a čerpadlo. Regulátor udržiava teplotu zmiešavacieho okruhu na nastavenej teplote. Regulátor umožňuje nastaviť minimálnu štartovaciu teplotu (napr. 35 °C), pod ktorou nespustí zmiešavací ventil ani čerpadlo. Táto hodnota je nastaviteľná. Nastaviteľná je aj bezpečnostná odstavná teplota, ktorej prekročenie v prípade poruchy zmiešavacieho ventilu môže poškodiť systém. V tomto režime otvára alebo zatvára zmiešavací ventil podľa krivky tepelnej a dynamickej charakteristiky.

 

II. režim: ochrana kotla. Regulátor bude udržiavať minimálnu teplotu na krátkej (vratnej) vetve. Napríklad, keď je teplota v menu regulátora nastavená na 55 °C, regulátor bude udržiavať túto minimálnu teplotu a až po jej dosiahnutí začne otvárať ventil a púšťať prietok do systému. Na regulátore možno nastaviť prah nábehu čerpadla, teplotu stanovenú pre ochranu kodla a jej dynamiklu. V tomto režime nie dovolené prerušovať možnosť termostatu, havarijnú teplotu odstavenia čerpadla je nutné nastaviť na 90 °C.

 

Pripojenie:

Euroster 11M vezérlőegység

 

Technické parametre:

 • energia: 230 V, 50 Hz
 • príkon: 4 W
 • keringető szivattyú kimeneti terhelése: 200 W
 • cirkulačný ventil: 100 W
 • teplota: 0-65°C
 • teplotný rozsah: 0-110°C
 • rozsah nastavenia teploty (kf): 10-70°C
 • hodnota pri zapnutí čerpadla: 20-80°C
 • hysterézia: 2-10°C
 • dynamika: 1-64°C
 • presnosť teploty: 1°C
 • ochrana: IP40
 • displej: LCD
 • teplota pri núdzovom vypnutí: 40-90°C