Euroster 11E regulátor

Euroster 11E regulátor
Podrobnosti

Euroster 11E regulátor čerpadla k vykurovacím zariadeniam na pevné palivá – kotol na zmesné palivo, krb s výmenníkom – použiteľný na reguláciu jedného čerpadla. (napr. namiesto príložného termostatu).

 

Euroster 11E regulátor

Použiteľný ako termostat k spúšťaniu iných kotlov.


Zopnutie plynového kotla je regulovateľné bezpotenciálovým kontaktom, ktorý je súčasťou regulátora.

 

EUROSTER 11E čerpadlový regulátor je univerzálny mikroprocesorový regulátor, vybavený grafickým displejom. Slúži na ovládanie čerpadla ústredného kúrenia. Úlohou regulátora je zapnutie čerpadla pri dosiahnutí nastavenej teploty vykurovacej vody, ako aj jeho vypnutie, keď vychladne voda v kotle. Toto zabraňuje zbytočnej prevádzke čerpadla, čo vedie k úspore energie. Vďaka tomu narastá životnosť čerpadla, jeho spoľahlivosť a znižujú sa náklady na prevádzku.

 

Keď čerpadlo ukončilo svoju činnosť (voda v kotle vychladne, minulo sa palivo) a teplota snímača poklesne pod nastavenú, regulátor zopne bezpotenciálový kontakt termostatu, čo umožňuje prevádzku pripojeného plynového kotla na základe izbového termostatu (v prípade, že ku kotlu na pevné palivo je pripojený plynový kotol).


EUROSTER 11E regulátor čerpadla je opatrený antistop funkciou, ktorá zabraňuje zalepeniu obehového čerpadla. Čerpadlo je každých 14 dní zapnuté na 30 sekúnd.

EUROSTER 11E regulátor čerpadla je napojiteľný do nových, ako aj stávajúcich systémov. Príslušenstvom regulátora čerpadla sú snímače a kabeláž.

EUROSTER 11E regulátor čerpadla je nastaviteľný pomocou otočného. Pootáčaním otočného ovládača doprava je voliteľné požadované menu nastavenia, ktoré sa zobrazí na grafickom displeji (vtedy aktuálna ikona bliká). Po stlačení ovládača sú nastaviteľné teplotné hodnoty. Opakovaným stlačením ovládača po nastavení hodnôt sa tieto uložia.

Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a bezporuchového chodu regulátor zapne pri 90 °C čerpadlo v režime nútenej cirkulácie, vtedy displej bliká. Regulátor sa automaticky nastaví do východzej polohy, keď porucha pominie.

 

Kotly musia byť v súlade s normami a predpismi opatrené bezpečnostnou dochladzovacou slučkou a iným – výrobcom kotla prípadne predpísaným – bezpečnostným zariadením.

 

Schéma zapojenia:

 1. Euroster 11E regulátor
 2. Vykurovacie zariadenie
 3. Snímač teploty
 4. Obehové čerpadlo
 5. Vykurovacie teleso

 

Grafický displej zariadenia:

Grafický displej zariadenia:

 1. Názov nastaveného parametra
 2. Snímač teploty kotla
 3. Ručný režim (po aktivácii režimu sa zariadenie automaticky zapne)
 4. Alarm – v prípade alarmu displej bliká (prerušenie snímača, poruchová teplota)
 5. Prevádzkový stav
 6. Obehové čerpadlo (za prevádzky čerpadla sa symbol objaví)
 7. Teplota kotlovej vody

 

Technické údaje:

 

Min. teplota Max. teplota
Nastavená teplota 20 80
Histeréza 2 10
Kalibrácia snímača -5 5
Ručný režim 0 (preč) 1 (na)

 

Napájanie 230V, 50Hz
Príkon 1,6W
Výstupná zaťažiteľnosť obehového čerpadla 200W
Zaťažiteľnosť bezpotenciálového spínača 100W
Teplota okolia 0 - 65°C
Rozsah snímania teploty 0 - 110°C
Rozsah snímania teploty 20 - 80°C
Histeréza 2 - 10°C
Presnosť teploty 1°C
Ochrana IP40
Displej LCD

 

Informácie
Výrobca/URL produktu