Ventil ochrany kotla kvs 7,2

Ventil ochrany kotla kvs 7,2
Ventil ochrany kotla kvs 7,2
Ventil ochrany kotla kvs 7,2
Ventil ochrany kotla kvs 7,2
61

Ventil ochrany kotla Kvs 7,2 65 kW 5/4"

  • materiál za tepla kovaná mosadz
  • max. prevádzkový tlak 10 bar
  • max. teplota 100°C
  • voliteľná otváracia teplota 45, 55, 60°C
  • A-AB Kvs hodnota 7,2
  • B-AB Kvs hodnota 4,8
  • menovitá otváracia teplota +10K (nastavená)
  • max. výkon (Δt20K a 2800l/h) pri 65 kW
  • max. Δp zabudované vo vratke 100 kPa
Podrobnosti

Funkcia:

 

 

1. Nábehový režim (predohriatie kotla)
„Výstupnú” vykurovaciu vodu z kotla privedie späť do nátrubku „vratnej” vody dovtedy, kým táto dosiahne teplotu nastavenú na termostatickom ventile. Vetva „A” ventilu je uzatvorená.

 

 

 

2. Režim nabíjania akumulačnej nádrže:
Keď teplota vykurovacej vody v obtoku dosiahne otváraciu teplotu termostatického ventilu, ventil primieša k teplej „výstupnej” vode vodu nízkej teploty vystupujúcu z akumulačnej nádrže tak, aby teplota vody vstupujúcej do kotla nebola nižšia, ako teplota nastavená na obtokovom ventile, čím sa zabráni nežiadúcej kondenzácii v kotli. Teplo presahujúce potrebu nahriatia kotla je privedené do akumulačnej nádrže.

 

 

3. Režim nabíjania akumulačnej nádrže úplnou kapacitou:
Keď teplota vody vystupujúcej z akumulačnej nádrže dosiahne alebo presiahne teplotu nastavenú na obtokovom ventile, tento sa nastaví do otvorenej polohy, čím môžeme kúriť akumulačnú nádrž plnou kapacitou kotla.

Vetva „B” ventilu je uzatvorená. Tento stav sa dosiahne pri otváracej teplote ventilu +10 K.

 

Napríklad, keď je otváracia teplota ventilu 55°C, potom je pri +10°C úplne otvorený v smere A → AB.