Jednookruhový servomotorový set 3/4"

Jednookruhový servomotorový set 3/4"
491

Jednookruhová sekundárna strana (obytná)

Obsah balíka:

 • Čerpadlová skupina vykurovacieho okruhu s elektrickým zmiešavacím ventilom
 • Euroster 11M regulátor zmiešavacieho ventilu a čerpadla
Podrobnosti

Čerpadlová skupina so servomotorovým zmiešavaním - 3/4”

 

Čerpadlová skupina pre vykurovacie systémy - podlahové a radiátorové - so servomotorom

 

Čerpadlová skupina pre vykurovacie systémy so zmiešavacím ventilom ovládaným servomotorom. Tepelný rozsah regulácie 20-70°C. Sú vhodné pre malé a stredné vykurovacie okruhy, vďaka vysoko
účinnému synchrónnemu obehovému čerpadlu majú veľmi nízku spotrebu energie.

 

Rozmery: 180x302x142mm
Rozostup pripojení: 90mm

 

Technické údaje:

 • pipojovacie hrdlá 3/4”
 • rozostup pripojení 90mm
 • trvalý tepelný spád 15 K
 • Kvs 5,5
 • trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom na výstupe
 • výstupný guľový ventil so šróbením a teplomerom
 • vstupný guľový ventil so spätnou klapkou a teplomerom
 • izolácia PPE

 

Obtokom zabudovaným do trojcestného ventilu zabezpečíme vhodný zmiešavací prietok aj v úplne otvorenej polohe ventilu. Cez obtokový ventil môžeme nastaviť stály zmiešavací pomer (max. 50 % celkového prietoku) pre prípad, keď množstvo prúdiace cez zmiešavací ventil nie je postačujúce.

Aby sme zabránili nežiadúcemu stúpaniu teploty výstupnej vody, primiešavaním cez obtokový ventil klesá teplota výstupnej vody, čím ochránime napr. podlahové kúrenie pred poškodením.

 

By-pass ventil

Funkcia obtoku:
Napríklad, keď je zmiešavacia vezva úplne uzatvorená, tak sa časť vykurovacej vody premiešava cez obtokový ventil vplyvom obehového čerpadla. Toto množstvo je nastaviteľné na obtokovom ventile do 50 % kapacity zmiešavacieho ventilu.

 

By-pass ventil

servomotor

 

 

Zabudovaný servomotor k zmiešavacím ventilom:
3 bodový dvojsmerný servomotor.
Uhol pohybu 90° , 230 V, 105sec, krútiaci moment 2 Nm, IP40

 

 

 

Informačné údaje k vykurovacím okruhom s nízkou a strednou teplotou

t

Výkon a prietok
vykurovacieho oktuhu

Odporúčané cirkulačné
čerpadlo

Dopravná výška

Výhrevná plocha
podlahového
vykurovania

8 K

12 kW - 1300 l/h

Wilo Yonos Para RS 15/6

4,5 mH0

Up to 100 m²

8 K

17 kW - 1900 l/h

Wilo Yonos Para RS 15/7,5

5 mH0

Up to 170 m²

15 K

23 kW - 1300 l/h

Wilo Yonos Para RS 15/6

4,5 mH0

-

15 K

33 kW - 1900 l/h

Wilo Yonos Para RS 15/7,5

5 mH0

-

 

 

 

 


 

 

 

Euroster 11M

 

Veľkou výhodou ovládača zmiešavacieho ventilu a čerpadla Euroster 11M je grafický displej, ktorý napomáha užívateľovi pri nastavení a kontrole, ako aj, že zmiešavací ventil ovláda na základe tepelnej dynamiky a nie času. Výsledkom je sledovanie nastavenej hodnoty a otváracej dynamiky zmiešavaného okruhu regulátorom.

Výhoda: vždy sleduje teplotu, a nie stav otvorenia ventilu.

 

I. režim (pri použití akumulačnej nádrže): termostatom (bezpotenciálový) je možné uviesť do prevádzky zmiešavací ventil a čerpadlo. Regulátor udržiava teplotu zmiešavacieho okruhu na nastavenej teplote. Regulátor umožňuje nastaviť minimálnu štartovaciu teplotu (napr. 35 °C), pod ktorou nespustí zmiešavací ventil ani čerpadlo. Táto hodnota je nastaviteľná. Nastaviteľná je aj bezpečnostná odstavná teplota, ktorej prekročenie v prípade poruchy zmiešavacieho ventilu môže poškodiť systém. V tomto režime otvára alebo zatvára zmiešavací ventil podľa krivky tepelnej a dynamickej charakteristiky.

 

II. režim: ochrana kotla. Regulátor bude udržiavať minimálnu teplotu na krátkej (vratnej) vetve. Napríklad, keď je teplota v menu regulátora nastavená na 55 °C, regulátor bude udržiavať túto minimálnu teplotu a až po jej dosiahnutí začne otvárať ventil a púšťať prietok do systému. Na regulátore možno nastaviť prah nábehu čerpadla, teplotu stanovenú pre ochranu kodla a jej dynamiklu. V tomto režime nie dovolené prerušovať možnosť termostatu, havarijnú teplotu odstavenia čerpadla je nutné nastaviť na 90 °C.

 

Technické parametre:

 • energia: 230 V, 50 Hz
 • príkon: 4 W
 • keringető szivattyú kimeneti terhelése: 200 W
 • cirkulačný ventil: 100 W
 • teplota: 0-65°C
 • teplotný rozsah: 0-110°C
 • rozsah nastavenia teploty (kf): 10-70°C
 • hodnota pri zapnutí čerpadla: 20-80°C
 • hysterézia: 2-10°C
 • dynamika: 1-64°C
 • presnosť teploty: 1°C
 • ochrana: IP40
 • displej: LCD
 • teplota pri núdzovom vypnutí: 40-90°C

 

Informácie
Szivattyú típusa
Elektromos