Celsius combi 40-43 II. zjednodušený systém

Celsius combi 40-43 II. zjednodušený systém
4 183

Obsah Celsius Combi 40 - 43 II. zjednodušený systém

 • Celsius Combi 40 - 43 sústava na drevo a pelety
 • Adapterové dere
 • Peletový horák
 • Zásobník peliet (200 kg)
 • Celsius sada ochrany kotla
 • Celsius bezpečnostný tepelný výmenník
 • 11E termostat
Podrobnosti

*(Raz ročne je potrebné vykonať prehliadku, čím možno predĺžiť záruku na 5 rokov, non-elektronické súčiastky.)

Celsius Combi 40 - 43

S adaptervé dvere

 

 

Najnovším produktom Celsius Plussz Kft. jerodina kotlov Celsius Combi.

 

Kotly sú vhodné na spaľovanie dreva a v automatickom režime peliet. Vďaka zvláštnemu vyhotoveniu dosahuje vysokú účinnosť s oboma palivami. Sústava je ľahko a rýchlo zostaviteľná. Pri spaľovaní dreva využijeme veľkorozmerné nakladacie dvierka. Vďaka širokým čistiacim dvierkam je čistenie kotla jednoduché a pohodlné. 5 cm hrubá izolácia a viacvrstvové oceľové dvierka prispievajú k prevádzke s vyššou účinnosťou.

Automatický peletový horák je ľahko a rýchlo osaditeľný na kotol pomocou na tento účel konštruovaných
dvierok.

 

Pri spaľovaní peliet si môžeme užiť pohodlie ponúkané automatizovanou technológiou:

 • Automatické zapnutie a vypnutie
 • Udržiavanie ohňa a modulácia (5 rôznych výkonových úrovní)
 • Možnosť uloženia parametrov spaľovania 4 rôznych druhov peliet
 • Dlhšie obdobia medzi údržbami
 • Rýchlejšie čistenie

 

Kotly vyhovujú STN EN 303-5/2012 harmonizovanej norme, čo potvrdzuje TÜV SÜD Rheiland certifikát.
Podľa uvedenej normy dosahujú pri spaľovaní dreva kvalifikáciu Class3, a pri spaľovaní peliet Class5, ktorá jepodľa EU normy najvaššia trieda.

 

Príslušenstvo kotla:

 • Rošty
 • Adaptačné dvierka peletového horáka
 • Dopňovací a vypúšťací ventil

 

Výhody kotlov typu Celsius Combi na pevné palivá:

 • Pomocou vybudovaného vykurovacieho systému zabezpečí rovnomerné rozdelenie
  tepla v celej budove a v prípade potreby aj prípravu teplej úžitkovej vody, naproti krbom a kachliam.
 • Na prípravu tepla využíva obnoviteľné zdroje energie.
 • Pripravuje užitočnú energiu z nahromadeného papiera, poľnohospodárskych a drevných odpadov.
 • V prípade potreby je možné spaľovať aj uhlie
 • Spaľovacia komora kotlov je vyrábaná z 5 mm hrubých plechov z kotlovej ocele, v záujme trvanlivosti a vysokej odolnosti tlaku
 • Obsluha a prevádzka je jednoduchá a hospodárna.
 • Pripojiteľné k uzavretým vykurovacím okruhom(prevádzkový tlak max. 2 bar), čím umožňuje prevádzku viacerých kotlov v tom istom vykurovacom okruhu, (napr.: plynový kotol/kotol na pevné palivo/peletový kotol).
 • Pripojiteľný k akémukoľvek vykurovaciemu okruhu(radiátorové, podlahové-, nástenné- a kombinované kúrenie atd.)
 • Zapojením zásobníka teplej úžitkovej vody do systému je vhodný aj na prípravu TÚV.

 

Odporúčané palivá:

 • Palivové drevo a rôzny drevný odpad
 • gulička

 

Príslušenstvo kotla:

 • Kotlový teplomer
 • Plniaci-, vypúšťací ventil
 • Rošty ohniska

 

Doplnky ponúkané za doplatok:

 • Automatické ovládanie ťahu
 • Poistný ventil (2 bar)
 • Termostat ovládania obehového čerpadla pri vykurovacích systémoch s núteným obehom
 • Oceľové dymovodné rúry
 • Jednotky regulácie vykurovania
 • Zostava ochrany kotla do 65 Kw
 • Skrabka na čistenie, popolník
 • Celsius balík na čistenie kotla

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ Combi 40 - 43
Rozmer dvierok ohniska (mm) 310*385
Maximálny výkon drevo/pelety (kW) 43/41
Účinnosť v závislosti na palive (%) 85/92
Nátrubky vykurovacej vody (") 2"
Priemer dymovodu (mm) 150
Výška (mm) 1140
Šírka (mm) 600
Hĺbka (mm) 690
Hmotnosť (kg) 243
Objem vody (l) 92
Max. prevádzkový tlak (bar) 2
Max. prevádzková teplota (°C) 90
Skúšobný tlak (bar) 4
Hmotnostný prietok spalín (g/s) 42,6
Rozmer ohniska (mm)
(výška*šírka*hĺbka)
460*385*520

 

Číslo

Vysvetlivky

1

Telo kotla

2 Vonkajší plášť kotla
3

Vstup vratnej vykurovacej vody

4

Pripojenie doplňovacieho-/vypúšťacieho ventilu

5

Horné čistiace dvierka

6

Popolník

7

Prikladacie dvierka (kúrenie drevom)

8

Dvierka na osadenie peletového horáka

9

Dvierka popolníka (primárny vzduch)

10

Madlo zámku dvierok

11

Spaľovacia komora

12

Výmenníky tepla

13

Rošt ohniska

14

Poistný ventil alebo manometer

15

Pripojenie dymovodu

16 Výstup ohriatej vykurovacej vody
17 Teplomer
18 Pripojenie automatického regulátora ťahu

 

 

 

 


 

 

 

F-Celsius sada ochrany kotla 65 kW

 

Kazánvédő csomag

 

 

Ochranný set na zamedzenie kondenzácie v kotli
Kondenzácia je častým javom počas prevádzky kotlov na pevné palivá, ktorá v každom prípade spôsobuje poškodenie kotla, pokles životnosti a účinnosti a vedie k nárastu nákladov na kúrenie.
Používaním týchto setov možno zamedziť nežiadúcej kondenzácii!

 

Technické údaje:

 • materiál za tepla kovaná mosadz
 • max. prevádzkový tlak 10 bar
 • max. teplota 100°C
 • voliteľná otváracia teplota 45, 55, 60°C
 • A-AB Kvs hodnota 7,2
 • B-AB Kvs hodnota 4,8
 • menovitá otváracia teplota +10K (nastavená)
 • max. výkon (Δt20K a 2800l/h) pri 65 kW
 • max. Δp zabudované vo vratke 100 kPa

 

Funkcia:

 

 

1. Nábehový režim (predohriatie kotla)
„Výstupnú” vykurovaciu vodu z kotla privedie späť do nátrubku „vratnej” vody dovtedy, kým táto dosiahne teplotu nastavenú na termostatickom ventile. Vetva „A” ventilu je uzatvorená.

 

 

 

2. Režim nabíjania akumulačnej nádrže:
Keď teplota vykurovacej vody v obtoku dosiahne otváraciu teplotu termostatického ventilu, ventil primieša k teplej „výstupnej” vode vodu nízkej teploty vystupujúcu z akumulačnej nádrže tak, aby teplota vody vstupujúcej do kotla nebola nižšia, ako teplota nastavená na obtokovom ventile, čím sa zabráni nežiadúcej kondenzácii v kotli. Teplo presahujúce potrebu nahriatia kotla je privedené do akumulačnej nádrže.

 

 

3. Režim nabíjania akumulačnej nádrže úplnou kapacitou:
Keď teplota vody vystupujúcej z akumulačnej nádrže dosiahne alebo presiahne teplotu nastavenú na obtokovom ventile, tento sa nastaví do otvorenej polohy, čím môžeme kúriť akumulačnú nádrž plnou kapacitou kotla.

Vetva „B” ventilu je uzatvorená. Tento stav sa dosiahne pri otváracej teplote ventilu +10 K.

 

Napríklad, keď je otváracia teplota ventilu 55°C, potom je pri +10°C úplne otvorený v smere A → AB.

 

 

 


 

 

 

 

Celsius bezpečnostný dochladzovací set

 

Celsius bezpečnostný dochladzovací set

 

Obsah setu:

 • Celsius bezpečnostný dochladzovač
 • Odvzdušňovací ventil
 • Termostatický bezpečnostný ventil (otváracia teplota 98°C)
 • Poistný ventil (2 bar)

 

Použiteľný k nasledovným typom kotlov:
Celsius klasický , Celsius C a Celsius Combi kotol

 

 

 

 


 

 

 

 

B-Max 50 kW pellet burner equipment

 

Pellet burner

 

B-Max 30 a 50 kW Pelety spaľujúce zariadenie:

B-Max 30 a 50 kW horák je mimoriadne mnohostranné zariadenie, ktoré je použiteľné v značne širokom
okruhu, napr. od možnosti zabudovania do kotlov novej generácie, pekárenských pecí, vyvíjačov horúceho vzduchu, až po obnovu starých kotlov.

 

Pozostáva z kruhového horáka, z prívodného ventilátora (s meniteľnými otáčkami), so zapaľovacieho zariadenia (so sledovaním plameňa fotobunkou) a vnútornej podávacej závitovky. V prípade pripojenia prívodu stlačeného vzduchu prevádzkuje samočistiaci systém.Na prevádzku systému je potrebný systém dávkovania paliva, ktorý pozostáva z vonkajšieho závitovkového podávača pripojeného pružnou hadicou k horákovej hlavici a zásobníka peliet, ktorý je samostatným doplnkom dodávaným k horáku.Horák a celé zariadenie je ovládané mikroprocesorovým riadiacim panelom, ktorý okrem všetkých spaľovacích režimov umožňuje aj nastavenie časových pásiem; užitočná možnosť, ktorá umožňuje Užívateľovi prevádzkovať zariadenie vtedy, keď je to skutočne potrebné.

 

Bezpečnostné zariadenia
B-Max 30 a 50 peletové horáky sú opatrené nasledovnými bezpečnostnými zariadeniami:

 • Horákový bezpečnostný termostat (pre zabránenie k spätnému prehoreniu)
 • Prerušovač horenia (pre zabránenie k spätnému prehoreniu)

 

Príslušenstvo:

 • Podávací dopravník peliet (60 mm)
 • Zásobník peliet (200 kg)
 • Súprava na stlačený vzduch

 

Podávací dopravník - rozmery a hmotnosť:

 

 

Popis

Jednotka

B-Max 50 kW

Výkon horáka

kW

12÷50

Elektrická prípojka

V~Hz

230~50

Priemerná spotreba energie

W

60

Zapaľovanie

W

170

Poistka (s oneskorením)

A

3,15

Hlučnosť

dBA

40

Dĺžka plameňa

mm

300

Min. spaľ. priestor (výška)

mm

400

Min. spaľ. priestor (šírka)

mm

350

Min. spaľ. priestor (hĺbka)

mm

450

Ťah dymovodu

Pa

20

 

B-MAX PELETOVÝ HORÁK

B-MAX PELETOVÝ HORÁK

B-MAX PELETOVÝ HORÁK

 

 

 


 

 

 

Zásobník peliet

Celsius pellet tank

 

 

Rozmery zásobníka peliet

 • Výška (celková): 1260 mm
 • Šírka: 700 mm
 • Hĺbka: 700 mm

 

 

 


 

 

 

Euroster 11E ovládanie čerpadla

 

11E vezérlő egység

 

Euroster 11E ovládanie čerpadla k vykurovacím zariadeniam na pevné palivá – kotol na zmesné palivo, krb s vodným výmenníkom – je použiteľné na ovládanie jedného čerpadla (napr. namiesto príložného termostatu)

 

11E regulátor

 

Euroster 11E je přístroj sloužící k ovládání (vypínání/zapínání) oběhového čerpadla otopného systému v závislosti na nastavené teplotě. Čerpadlo může být zapojeno buď do okruhu topení nebo do okruhu ohřevu TUV.

Jakmile je teplota vody v kotli vyšší než žádaná teplota (+hystereze), dojde ke spuštění čerpadla. Abychom zamezili rosení kotle, musí být teplota nastavená otočným spínačem vyšší než teplota rosného bodu v místnosti. Zastavením čerpadla po vyhasnutí kotle se zabrání nežádoucímu proudění studené vody do otopného systému, což by znamenalo rychlé snížení teploty v bojleru i v radiátorech.

EUROSTER 11E je vybaven systémem ANTYSTOP, který chrání čerpadlo před zanesením při dlouhodobé nečinnosti(v letních měsících). V průběhu netopné sezóny se spustí každých 14 dní čerpadlo na 30 sekund.

 

EUROSTER 11E je ľahko montovateľný do nových, ako aj stávajúcich vykurovacích systémov. Príslušenstvom ovládania sú signálne prvky a káble.

 

EUROSTER 11E sa nastavuje otočným ovládacím gombíkom. Otáčaním gombíka do prava sa volí požadovaná položka z ponuky, ktorá sa zobrazuje na displeji (vtedy príslušná ikona bliká). Po stlačení gombíka je možné nastaviť požadovaný parameter teploty. Po nastavení hodnôt sa tieto uložia opätovným stlačením gombíka.

 

Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a bezporuchovostie ovládač spustí obehové čerpadlo pri dosiahnutí teploty vykurovacej vody 90 °C. Vtedy displej bliká. Po zaniknutí poruchy sa ovládanie automaticky nastaví do pôvodného režimu.

 

Kotly musia byť v zmysle noriem a predpisov opatrené bezpečnostným dochladzovacím okruhom a iným, výrobcom prípadne predpísaným bezpečnostným prvkom.

 

Výhody přístroje EUROSTER 11E:

 • Volitelná hystereze
 • Přehledný LCD displej - podsvícený
 • Možnost korekce teplotních sond
 • Možnost ručního spínání čerpadla

 

Výhody prístroja EUROSTER 11E:

 • Voliteľná hysteréza
 • Prehľadný LCD displej - podsvietený
 • Možnosť korekcie teplotných sond
 • Možnosť ručného spínania čerpadla

,

Schémy zapojenia:

Termostat 11E

 

 1. Euroster 11E ovládanie 
 2. Vykurovacie zariadenie 
 3. Snímač teploty
 4. Obehové čerpadlo
 5. Vykurovacie teleso

 

11 E zobraziť:

11E zobraziť

 1. Názov nastavených parametrov
 2. Snímač teploty kotla
 3. Ručný režim (po aktivácii režimu sa zariadenie automaticky vráti k automatickému)
 4. Alarm – v prípade alarmu displej bliká (prerušenie snímača, poruchová teplota)
 5. Prevádzkový stav
 6. Obehové čerpadlo (symbol sa objaví pri prevádzke čerpadla)
 7. Teplota kotlovej vody

 

Technické údaje:

 

Min. teplota Max. teplota
Nastavená teplota 20 80
Histeréza 2 10
Kalibrácia snímača -5 5
Ručný režim 0 (ki) 1 (be)

 

Napájanie 230V, 50Hz
Príkon 1,6W
Výstupná zaťažiteľnosť obehového čerpadla 200W
Zaťažiteľnosť bezpotenciálového spínača 100W
Teplota okolia 0 - 65°C
Rozsah snímania teploty 0 - 110°C
Rozsah snímania teploty 20 - 80°C
Histeréza 2 - 10°C
Presnosť teploty 1°C
Ochrana IP40
Displej LCD