Trojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom

Trojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom
Trojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom
Trojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom
Trojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom
345

Trojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom

Tepelný spád 20 K
Prietočné množstvo 50 kW - 2 m³/h
Prípojka akumulačnej nádrže 1”

Rozmery s izoláciou: 120 x 100 x 650 mm

Podrobnosti

Trojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom

Tepelný spád 20 K
Prietočné množstvo 50 kW - 2 m³/h
Prípojka akumulačnej nádrže 1”

Rozmery s izoláciou: 120 x 100 x 650 mm