Dvojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom

Dvojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom
252

Dvojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom

Podrobnosti

Dvojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom

Tepelný spád 20 K
Prietočné množstvo 2 m3/h
Prípojka akumulačnej nádrže 1”

Veľkosť: 120x100x470mm