Dvojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom

Dvojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom
291

Dvojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom

Tepelný spád 20 K
Prietočné množstvo 50 kW - 2 m³/h
Prípojka akumulačnej nádrže 1”

Veľkosť: 120x100x470mm

Podrobnosti

Dvojokruhový izolovaný rozdeľovač-zberač 1” -3/4” s anuloidom

Tepelný spád 20 K
Prietočné množstvo 50 kW - 2 m³/h
Prípojka akumulačnej nádrže 1”

Veľkosť: 120x100x470mm