Teplovzdušný generátor peliet s výkonom 100 kW

Teplovzdušný generátor peliet s výkonom 100 kW

Teplovzdušný generátor peliet s výkonom - 100 kW

Ľahko inštalovateľný mobilný ohrievač pre väčšie vykurovacie telesá

EBH 100

Podrobnosti

Automatické vykurovanie hál, skladov, väčších plôch. Neinštalačné vykurovanie biomasou (drevené pelety).
Pellettel fűtés, B-Max, Celsius

 

Celá jednotka potrebuje iba komín, nemá kúrenie, pretože ohrieva miestnosť horúcim vzduchom. Na rovnomerné vykurovanie v oddelenom priestore vzduchu sa môžete pripojiť k inštalovanému systému s potrubím pomocou príslušenstva.

 

Ekologický

Drevená peleta predstavuje neutrálny zdroj energie nárazu. To znamená, že počas procesu spaľovania uvoľňujú množstvo CO2, ktoré sa rovná množstvu, ktoré rastlina absorbovala počas svojho rastu fotosyntézou.

 

Obnoviteľný

Drevené pelety majú oproti fosílnym palivám jednoznačnú výhodu, pretože sa vyrábajú z obnoviteľných materiálov.

 

Rentabilné

Vychádzajúc z rovnakej energetickej náročnosti predstavuje použitie drevných peliet polovicu nákladov v porovnaní s fosílnymi palivami.

 

Bezpečnosť

Systémy z drevených peliet nepodliehajú riziku úniku plynu, ako je napríklad systém spaľujúci fosílne palivá.

 

Veľkosti:

 

 

B-Max hőlégbefúvó méretek

 

EBH 50 Veľkosti
A 760 mm
B 1150 mm
B1 1835 mm
C 1830 mm
D 425 mm
E 930 mm
F 600 mm
G 120 mm
H 1490 mm
I 200 mm
L 1000 mm
M 500 mm
N 90 mm
160 mm
Weight 425 kg

 

 

 

Peletové systémy na prívod horúceho vzduchu sa dajú použiť v priemyselnom a civilnom prostredí s nízkymi inštalačnými a prevádzkovými nákladmi a rýchlym uvedením do prevádzky.

Vyznačujú sa plne automatickým operačným systémom.

Spaľovacia komora je skonštruovaná z vysoko kvalitných materiálov, aby sa dosiahla maximálna výmena tepla medzi vstupujúcim vzduchom a výstupným vzduchom a aby sa zaručila životnosť systému, vysoká účinnosť a úspory energie.

 

Výkres operácie:

B-Max hőlégbefúvó

 

 1. Vzduchové vypúšťacie hlavy s regulačnými rebrami
 2. Tepelné výmenníky
 3. Kontrolné sklo
 4. Montážna príruba horáka
 5. Spaľovacia komora
 6. Elektrický ovládací panel
 7. Dvojitý sací odstredivý ventilátor
 8. Filter s ochrannou sieťou
 9. Filtračný box
 10. Sacia mriežka

 

 

Generáli Menovitý výkon (min-max) 40 - 100 kW
Hodinová spotreba* (min-max) 7,5 - 19 kg/h
Elektrická energia 2,40 kW
Priamy hod Prúd vzduchu 6800 m³/h
▲t ovzdušia max 44,3 ˚C
Air throw 24 m
Hlavy na ofukovanie vzduchu 3
Úroveň hluku (priemerný) 72 dB(A)

Inštalácia potrubia

Prúd vzduchu 7800 m³/h
Čistý statický tlak 180 Pa
▲t ovzdušia max 38,6 ˚C
Úroveň hluku (priemerný) 67 dB(A)

*spotreba vypočítaná pomocou certifikovaných drevných peliet UNI EN 14961-2 con P.C.I. 5,2 kW/kg

 

 

Vnútorné inštalácie

 

beltéri közvetlen B-Max hőbefúvós fűtés

Priamy hod s Plenum pre vzduchové vypúšťacie hlavy

 

 

 

Szellőztető rendszeren keresztüli fűtés

Inštalácia potrubia s niekoľkými výstupmi horúceho vzduchu

 

Vonkajšie inštalácie

 

Kültéri direkt fűtés

Vonkajšia izolácia s priamym hádzaním

 

Kültéri fűtés szellőztető rendszeren keresztül

Vonkajšia inštalácia s duálnym hádzaním s viacnásobným výstupom horúceho vzduchu

 

Použitie na vybavenie

B-Max telefon applikáció

 

 • Skontrolujte stav systému a prijmite ho oznámenia v prípade poplachu
 • Zobrazte a nastavte teplotu
 • Monitorujte prevádzkový výkon
 • Nastavte prevádzkové doby podľa vašich potrieb
 • Jednoduchým kliknutím kontaktujte podporu
 • Prístup k menu