Balík dvojokruhového vykurovania

Dva nastaviteľné elektrické a nemiešajúce sa vykurovacie okruhy

vyhliadka:
Zmena objednávky: