Kaskádna jednotka ovládania

Kaskádna jednotka ovládania
Podrobnosti

Kaskádový ovládač potrebuje viac modulov na ohrev teplej úžitkovej vody.