Guľový ventil pre pitnú vodu

Guľový ventil pre pitnú vodu
Podrobnosti

Guľový ventil je tiež v kaskádovom systéme pre teplú vodu pre domácnosť.

Je určený na pitnú vodu.