Komínový vrchlík regulujúci ťah - 250mm

Komínový vrchlík regulujúci ťah - 250mm
126

Komínový vrchlík regulujúci ťah - ∅ 250 mm

Komínový uzáver ťahu kompenzuje tlakový rozdiel spôsobený veterným počasím a zlepšuje nákladovú efektívnosť vykurovania plynových a kotlov na kotly.

Podrobnosti

Použitím regulátora konceptu sa dá dosiahnuť značná úspora energie a nákladov. Normálne je veľké percento spaľovacieho produktu tečúceho z komína stále horľavý plyn, v dôsledku regulátora ťahu sa tieto plyny tiež využívajú, takže je možné dosiahnuť úspory energie.

Informácie
Webstránka výrobcu/ produktu