Novinky emailom
Najpredávanejšie produkty
Odporúčané produkty
Ďalšie informácie


Celsius kompletná ochranná jednotka kotla do 56 kW

Celsius kompletná ochranná jednotka kotla do 56 kW
 • Celsius kompletná ochranná jednotka kotla do 56 kW

Celsius kompletná ochranná jednotka kotla do 56 kW

Obsah jednotky:

 • Kompletná zmontovaná jednotka.
 • Úsporná, vďaka kopaktnej konštrukcii má minimálne nároky na priestor.
 • Tepelne izolovaná, zmontovaná jednotka je opatrená izolačným krytom.
 •  

  Celsius kompletná ochranná jednotka kotla do 56 kW

   

  Celsius anticondensing pump unit

   

  Obsah jednotky:

  • Kompletná zmontovaná jednotka.
  • Úsporná, vďaka kopaktnej konštrukcii má minimálne nároky na priestor.
  • Tepelne izolovaná, zmontovaná jednotka je opatrená izolačným krytom.

   

  Oblasť použitia:
  Kondenzácia je častým javom počas prevádzky kotlov na pevné palivá, ktorá v každom prípade spôsobuje poškodenie kotla, pokles životnosti a účinnosti a vedie k nárastu nákladov na kúrenie.

   

  Používaním týchto setov možno zamedziť nežiadúcej kondenzácii!
  Zariadenie pomocou zabudovaného termostatického zmiešavacieho ventilu neustále udržiava teplotu vykurovacieho prístroja nad teplotou kondenzácie.

   

  Technické údaje:

  • obehové čerpadlo Wilo Yonos Para RS/7 RKC
  • max. prevádzkový tlak 10 bar
  • max. teplota 100°C
  • otváracia teplota termostatu 55°C
  • ventil otvorenia/zatvorenia voľného prietoku
  • teplomer 3ks (0-120°C

   

  Menovitá otváracia teplota: nastavená +10K
  Najvyššia zaťažiteľnosť pri ΔT 30K - 80kW Wilo Yonos Para RS/7 RKC obehovým čerpadlom.

   

  Prevádzkové režimy:

   

   

   

   

  Nábehový režim (predohrev kotla)
  „Výstupnú” vykurovaciu vodu z kotla privedie späť do nátrubku „vratnej” vody dovtedy, kým táto dosiahne teplotu nastavenú na termostatickom ventile.

   

   

   

   

   

  Režim nabíjania akumulačnej nádrže:

  Keď teplota vykurovacej vody v obtoku dosiahne otváraciu teplotu termostatického ventilu, ventil primieša k teplej „výstupnej” vode vodu nízkej teploty vystupujúcu z akumulačnej nádrže tak, aby teplota vody vstupujúcej do kotla nebola nižšia, ako teplota nastavená na obtokovom ventile, čím sa zabráni nežiadúcej kondenzácii v kotli. Teplo presahujúce potrebu nahriatia kotla je privedené do akumulačnej nádrže.

   

   

   

   

   

  Režim nabíjania akumulačnej nádrže úplnou kapacitou:
  Keď teplota vody vystupujúcej z akumulačnej nádrže dosiahne alebo presiahne teplotu nastavenú na obtokovom ventile, tento sa nastaví do otvorenej polohy, čím môžeme kúriť akumulačnú nádrž plnou kapacitou kotla.

   

   

   

   

   

  Prirodzená cirkulácia: Jednotka umožňuje cirkuláciu bez prevádzky čerpadla. Pootočením skrutky na spodku jednotky ju môžeme prestaviť na režim cirkulácie.

   

   

WebShop System