Celsius TUV modul s digitálnym ovládaním a cirkulačným čerpadlom - 20l/min

Celsius TUV modul s digitálnym ovládaním a cirkulačným čerpadlom - 20l/min
Celsius TUV modul s digitálnym ovládaním a cirkulačným čerpadlom - 20l/min
Celsius TUV modul s digitálnym ovládaním a cirkulačným čerpadlom - 20l/min
Celsius TUV modul s digitálnym ovládaním a cirkulačným čerpadlom - 20l/min
Celsius TUV modul s digitálnym ovládaním a cirkulačným čerpadlom - 20l/min
Celsius TUV modul s digitálnym ovládaním a cirkulačným čerpadlom - 20l/min
Celsius TUV modul s digitálnym ovládaním a cirkulačným čerpadlom - 20l/min
Celsius TUV modul s digitálnym ovládaním a cirkulačným čerpadlom - 20l/min
1 271,1

Celsius TUV modul s digitálnym ovládaním a cirkulačným čerpadlom - 20l/min

(Okamžitá čerstvá teplá voda)

Podrobnosti

Celsius TUV modul s digitálnym ovládaním a cirkulačným čerpadlom - 20l/min

 

 

Jednotka zabezpečí okamžitú prípravu teplej úžitkovej vody v množstve maximálne 20 litrov a 40 litrov za minútu.

 

Popis produktu:

TUV nie je skladovaná v zásobníku, čím sa predíde napadnutiu baktériami. Jednotka je vynikajúco použiteľná v spojení so solárnym alebo kotlovým (drevo, pelety) systémom. Ovládacia jednotka moduluje rýchlosť vykurovacieho okruhu v rozsahu 10-100%, vďaka čomu udržiava teplotu vyrobenej úžitkovej vody na nastavenej hodnote. Zmenu prietoku a teploty sústavne sníma digitálny senzor, ktorý namerané údaje posiela do ovládacej jednotky, čím sa menia otáčky čerpadla podľa potreby. Tlaková strata je veľmi nízka. Tepelný výmenník je v prípade potreby údržby ľahko demontovateľný, čím sa čas údržby významne skráti.

 

Obsah jednotky:

nehrdzavejúci lamelový výmenník 50 kW
vysoko účinné obehové čerpadlo
teplota TUV 30-70°C
teplota cirkulačného okruhu nastaviteľná v rozsahu 10-40°C
minimálna teplota vykurovacej vody pre dosiahnutie maximál
neho výkonu výmenníka 60°C
vysoko účinné synchrónne cirkulačné čerpadlo
vďaka digitálnym snímačom archivuje ovládacia jednotka pres
né údaje (ročné, mesačné, týždenné a denné)
PPE izolácia

 

 

Celsius TUV modul

 

Technické parametre:

 

Maximálny prevádzkový tlak

6bar

Prevádzková teplota

-2°C ↔ +95°C

Strata tlaku v sekundárnom okruhu 20 l/min.

4mH2O

Strata tlaku v cirkulačnom okruhu 5 l/min.

0,3mH2O

Minimálny priemer potrubia

DN20

(for the recycling line DN15)

 

 

5 rôzne zapojenia/konfigurácia:

 

Výroba TÚV

 

TÚV s cirkuláciou

 

Teplá úžitková voda s cirkulačnou vetvou a termostatickým
štartom kotla

 

Teplá úžitková voda s cirkulačnou vetvou a riadením
primárnej vratky

 

Teplá úžitková voda s cirkulačnou vetvou s termostatickým
štartom kotla a riadením primárnej vratky.

 

Snímače:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre relátka Pre snímače  

 

Diagram výkonu:

 

Celsius TUV modul diagram

 

Požadovaná teplota nabíjania akumulačnej nádrže = požadovaná teplota TÚV + 5K
Pri vyššom Δt ezabezpečí TÚV po dlhšiu dobu