Novinky emailom
Najpredávanejšie produkty
Odporúčané produkty
Ďalšie informácie


Jedna termostatická strana a dve elektrické strany 3/4"

Jedna termostatická strana a dve elektrické strany 3/4"
1 510

Jedna termostatická strana a dve elektrické strany 3/4" (obytná)

Obsah balíka:

 • Čerpadlová skupina vykurovacieho okruhu s elektrickým zmiešavacím ventilom (2 ks)
 • UNI3 (regulátor zmiešavacieho ventilu a čerpadla)
 • Čerpadlová skupina vykurovacieho okruhu s termostatickým zmiešavacím ventilom (1 ks)
 • Rozdelovač - zberač k čerpadlovým skupinám (3 okruhový) 3/4”
 • Jednookruhový termostatický set - 3/4”

   

  Čerpadlová skupina pre vykurovacie systémy podlahových kúrení s termostatickým zmiešavacím ventilom.
  Tepelný rozsah regulácie 20-45°C a 45-70°C.

   

  Čerpadlová skupina s termostatickým zmiešavaním

  Sú vhodné pre malé a stredné vykurovacie okruhy, vďaka vysoko účinnému synchrónnemu obehovému čerpadlu majú veľmi nízku spotrebu energie.

  PPE izolácia

   

  Rozmery: 180x302x142mm
  Rozostup pripojení: 90mm

   

  Technické údaje:

  • pipojovacie hrdlá 3/4”
  • rozostup pripojení 90mm
  • trvalý tepelný spád 8 K
  • Kvs 2,0
  • trojcestný termostatický zmiešavací ventil na výstupe
  • výstupný guľový ventil so šróbením a teplomerom
  • vstupný guľový ventil so spätnou klapkou a teplomerom

   

  Informačné údaje k vykurovacím okruhom s nízkou a strednou teplotou

  Model nastaviteľná
  teplota
  Δt Kvs Výkon a prietok
  vykurovacieho
  oktuhu
  Odporúčané
  cirkulačné
  čerpadlo
  Dopravná
  výška
  Výhrevná
  plocha
  podlahového
  vykurovania
  F1 20-45ºC 8 K 2.0 4,5kW 500l/h Wilo Yonos Para RS 15/6 5mH₂O Up to a 50m²
  F2 45-70ºC 20 K 2.0 11kW 500l/h Wilo Yonos Para RS 15/6 5mH₂O -
  F1 20-45ºC 8 K 2.0 9kW 1000l/h Wilo Yonos Para RS 15/7,5 5mH₂O From 50m² to 100m²
  F2 45-70ºC 20 K 2.0 22kW 1000l/h Wilo Yonos Para RS 15/7,5 5mH₂O -

  Referenčné teploty:
  F1 Model: T výstup: 550C, T vratka: 240C, T zmiešané: 320C
  F2 Model: T výstup: 750C, T vratka: 400C, T zmiešané: 550C

   

   

   

   

   

   


   

   

   

  Čerpadlová skupina so servomotorovým zmiešavaním - 3/4”

   

  Čerpadlová skupina pre vykurovacie systémy - podlahové a radiátorové - so servomotorom

   

  Čerpadlová skupina pre vykurovacie systémy so zmiešavacím ventilom ovládaným servomotorom. Tepelný rozsah regulácie 20-70°C. Sú vhodné pre malé a stredné vykurovacie okruhy, vďaka vysoko
  účinnému synchrónnemu obehovému čerpadlu majú veľmi nízku spotrebu energie.

   

  Rozmery: 180x302x142mm
  Rozostup pripojení: 90mm

   

  Technické údaje:

  • pipojovacie hrdlá 3/4”
  • rozostup pripojení 90mm
  • trvalý tepelný spád 15 K
  • Kvs 5,5
  • trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom na výstupe
  • výstupný guľový ventil so šróbením a teplomerom
  • vstupný guľový ventil so spätnou klapkou a teplomerom
  • izolácia PPE

   

  Obtokom zabudovaným do trojcestného ventilu zabezpečíme vhodný zmiešavací prietok aj v úplne otvorenej polohe ventilu. Cez obtokový ventil môžeme nastaviť stály zmiešavací pomer (max. 50 % celkového prietoku) pre prípad, keď množstvo prúdiace cez zmiešavací ventil nie je postačujúce.

  Aby sme zabránili nežiadúcemu stúpaniu teploty výstupnej vody, primiešavaním cez obtokový ventil klesá teplota výstupnej vody, čím ochránime napr. podlahové kúrenie pred poškodením.

   

  By-pass ventil

  Funkcia obtoku:
  Napríklad, keď je zmiešavacia vezva úplne uzatvorená, tak sa časť vykurovacej vody premiešava cez obtokový ventil vplyvom obehového čerpadla. Toto množstvo je nastaviteľné na obtokovom ventile do 50 % kapacity zmiešavacieho ventilu.

   

  By-pass ventil

  servomotor

   

   

  Zabudovaný servomotor k zmiešavacím ventilom:
  3 bodový dvojsmerný servomotor.
  Uhol pohybu 90° , 230 V, 105sec, krútiaci moment 2 Nm, IP40

   

   

   

  Informačné údaje k vykurovacím okruhom s nízkou a strednou teplotou

  t

  Výkon a prietok
  vykurovacieho oktuhu

  Odporúčané cirkulačné
  čerpadlo

  Dopravná výška

  Výhrevná plocha
  podlahového
  vykurovania

  8 K

  12 kW - 1300 l/h

  Wilo Yonos Para RS 15/6

  4,5 mH0

  Up to 100 m²

  8 K

  17 kW - 1900 l/h

  Wilo Yonos Para RS 15/7,5

  5 mH0

  Up to 170 m²

  15 K

  23 kW - 1300 l/h

  Wilo Yonos Para RS 15/6

  4,5 mH0

  -

  15 K

  33 kW - 1900 l/h

  Wilo Yonos Para RS 15/7,5

  5 mH0

  -

   

   

   

   


   

   

   

  Euroster regulátor UNI 3

  UNI3 controller

  EUROSTER UNI3 regulátor chladenia-kúrenia

   

   

  Az EUROSTER UNI3 je v širokom okruhu použiteľný multifunkcionálny, mikroprocesorový ovládač chladenia a kúrenia. V regulátore vykurovacieho systému bolo umiestnené ovládanie troch samostatných zmiešavacích ventilov a k nim priradených čerpadiel, ktorý je ovládateľný aj izbovým termostatom, a modulovateľný na základe vonkajšieho termostatu. Vhodný na prijímanie troch bezpotenciálových signálov termostatov. Zmiešavacie ventily môžeme ovládať aj na základe týždenného programu na chladenie- kúrenie.

  + automatická havarijná cirkulácia
  + temperovanie podlahovej teploty
  Regulátor vykurovania je vhodný aj na štart ďalších kotlov (napr.: plynového). Na základe signálov prichádzajúcich z izbového termostatu spína jeden bezpotenciálový kontakt.

   

  UNI3 EUROSTER UNI3 regulátor chladenia-kúrenia

  EUROSTER UNI3 regulátor chladenia-kúrenia

   

  Az EUROSTER UNI3 regulátor chladenia a kúrenia obsahuje viac možností nastavení zvyšujúcich bezpečnosť. Ochrana voči prekúreniu, ochrana voči podchladeniu, protimrazová ochrana a u zmiešavacích ventilov jedna havarijná odstavná teplota, ktorá slúži na ochranu systému v prípade poruchy servopohonov. Regulátor kúrenia poskytuje vďaka grafickému displeju presné a rozsiahle informácie o sústavnej prevádzke, čím uľahčuje nastavenie a kontrolu prístroja.

   

  Az EUROSTER UNI3 regulátor chladenia a kúrenia je použiteľný k akumulačným nádržiam a kotlom, lebo
  obsahuje ochranu voči prekúreniu (pri prekúrení je signál termostatu ignorovaný a na kontakt „alarm” je odoslaný signál za účelomspustenia iných zariadení).

   

  Regulátor systému kúrenia má širokú kompaktibilitu. Je ľahko inštalovateľný k novým, ako aj stávajúcim systémom. Základnou výbavou regulátora sú signalizačné prvky a snímače. EUROSTER UNI2 regulátor uľahčuje nastavenie vďaka grafickému displeju, ktoré sa uskutočňuje ovládacím otočným tlačidlom na pravej strane regulátora. Jednorazovým stlačením ovládacieho tlačidla a jeho pootáčaním do prava je možné vybrať požadovanú ponuku, ktorá sa zobrazí na displeji. Stlačením tlačidla sú nastaviteľné hodnoty teploty (vtedy sa zobrazuje aktuálna ponuka). Po výbere a nastavení požadovaných hodnôt teploty sa tieto uložia opätovným stlačením ovládacieho tlačidla. V regulátore vykurovacieho systému sú k dispozícii dve ponuky: hlané menu a servisné menu. V servisnom menu aktivované časti sú zobrazené na hlavnej obrazovke a zobrazujú aktuálny prevádzkový stav.

  Az EUROSTER UNI3 regulátor chladenia a kúrenia slúži aj na obsluhu 2 ks troj alebo štvorcestných zmiešavacích ventilov.

  Použiteľný je pre všetky typy servopohonov s motorom na 230 V a samostatným spínačom koncovej polohy (trojbodový). EUROSTER UNI3 regulátor vykurovacieho systému ovláda zmiešavací ventil na základe teplotnej dynamiky, anie na základe času. Dôsledkom toho regulátor sleduje teplotu na stavenú na zmiešavanom okruhu a dynamiku otvárania. Výhoda: vždy sleduje teplotu a nie stav otvorenia ventilu.

   

  Pohybová dynamika vo vzťahu k teplote a času sledovania:

   

  UNI2 dinamics

   

  Spôsob montáže regulátora EUROSTER UNI3: Montáž môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou! Snímač je potrebné umiestniť na najteplejšie miesto kotla, do suchej jímky alebo upevniť na potrubie výstupnej vody objímkou a zaizolovať od okolitých tepelných vplyvov (neponárať do žiadnej kvapaliny!) Dbajte na správne pripojenie fázy!
  Regulátor musí byť umiestnený na DIN 35 mm lište v nástennej alebo zapustenej rozvodnej krabici.

   

  Kotly musia byť podľa platných noriem opatrené vhodným bezpečnostným dochladzovacím okruhom a inými bezpečnostnými zariadeniami. Pri nastavení teploty zmiešavacieho ventilu treba zohľadniť teplotu zodpovedajúcu strojnej technológii! Prílis vysoká teplota môže poškodiť systém. Nie je dovolené použiť poisku vyššej amperickej hodnoty, lebo to môže viesť k poruche regulátora.

   

  Na EUROSTER UNI2 regulátore chladenia a kúrenia je poterbné pred a počas vykurovacej sezóny kontrolovať technický stav elektrického vedenia, upevnenie regulátora, očistiť od prípadných nečistôt. Musí byť vykonané premeranie zemnenia elektrických zariadení.

   

  Záručná doba trvá 24 mesiacov odo dňa nákupu. EUROSTER zabezpečí bezplatnú výmenu výrobku,nakoľko bola porucha zapríčinená výrobcom. Záruka sa nevzťahuje na tie poruchy a škody, ktoré vznikli neodbornou montážou alebo používaním, mechanické poškodenia a také poruchy, ktoré vznikli vplyvom blesku, skratu alebo preťaženia. SNÍMAČ TEPLOTY JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ V AKEJKOĽVEK KVAPALINE! Toto môže viesť k poškodeniu snímača a strate záruky.

   

   

  Výstupy vstupov:

  UNI3

   

  Veľkosti:

  UNI2 sizes

   

   

   


   

   

   

  Trojokruhový izolovaný rozdelovač-zberač 3/4”

   

  3-way distributor

   

  Tepelný spád 20 K
  Prietočné množstvo 2 m3/h
  Prípojka akumulačnej nádrže 1”

  Veľkosť: 100x100x540 mm

 • Hmotnosť
  21 kg/db
WebShop System