Celsius Combi 29 - 34 PellasX zjednodušený systém

Celsius Combi 29 - 34 PellasX zjednodušený systém
3 471,9

Obsah balenia:

 • Viacpalivový bojler Celsius Combi 29 - 34 (25 kW)
 • Kompletný horák na pelety (PellasX 35 mini REVO) - šnekový dopravník
 • Zásobník na pelety (300 l)
 • Ochranný balík kotla Celsius F 65 kW (Aby sa zabránilo kondenzácii)
 • Bezpečnostná chladiaca jednotka


Zjednodušený systémový balík so systémom dreva / peliet Celsius Combi 29 - 34 zaisťuje bezpečnú poloautomatickú prevádzku kotla v systéme.

Podrobnosti

*(Raz ročne je potrebné vykonať prehliadku, čím možno predĺžiť záruku na 5 rokov, non-elektronické súčiastky.)

Celsius Combi 29 - 34

S adaptervé dvere

 

 

Najnovším produktom Celsius Plussz Kft. jerodina kotlov Celsius Combi.

 

Kotly sú vhodné na spaľovanie dreva a v automatickom režime peliet. Vďaka zvláštnemu vyhotoveniu dosahuje vysokú účinnosť s oboma palivami. Sústava je ľahko a rýchlo zostaviteľná. Pri spaľovaní dreva využijeme veľkorozmerné nakladacie dvierka. Vďaka širokým čistiacim dvierkam je čistenie kotla jednoduché a pohodlné. 5 cm hrubá izolácia a viacvrstvové oceľové dvierka prispievajú k prevádzke s vyššou účinnosťou.

Automatický peletový horák je ľahko a rýchlo osaditeľný na kotol pomocou na tento účel konštruovaných
dvierok.

 

Pri spaľovaní peliet si môžeme užiť pohodlie ponúkané automatizovanou technológiou:

 • Automatické zapnutie a vypnutie
 • Udržiavanie ohňa a modulácia (5 rôznych výkonových úrovní)
 • Možnosť uloženia parametrov spaľovania 4 rôznych druhov peliet
 • Dlhšie obdobia medzi údržbami
 • Rýchlejšie čistenie

 

Kotly vyhovujú STN EN 303-5/2012 harmonizovanej norme, čo potvrdzuje TÜV SÜD Rheiland certifikát.
Podľa uvedenej normy dosahujú pri spaľovaní dreva kvalifikáciu Class3, a pri spaľovaní peliet Class5, ktorá jepodľa EU normy najvaššia trieda.

 

Príslušenstvo kotla:

 • Rošty
 • Adaptačné dvierka peletového horáka
 • Dopňovací a vypúšťací ventil

 

Výhody kotlov typu Celsius Combi na pevné palivá:

 • Pomocou vybudovaného vykurovacieho systému zabezpečí rovnomerné rozdelenie
  tepla v celej budove a v prípade potreby aj prípravu teplej úžitkovej vody, naproti krbom a kachliam.
 • Na prípravu tepla využíva obnoviteľné zdroje energie.
 • Pripravuje užitočnú energiu z nahromadeného papiera, poľnohospodárskych a drevných odpadov.
 • V prípade potreby je možné spaľovať aj uhlie
 • Spaľovacia komora kotlov je vyrábaná z 5 mm hrubých plechov z kotlovej ocele, v záujme trvanlivosti a vysokej odolnosti tlaku
 • Obsluha a prevádzka je jednoduchá a hospodárna.
 • Pripojiteľné k uzavretým vykurovacím okruhom(prevádzkový tlak max. 2 bar), čím umožňuje prevádzku viacerých kotlov v tom istom vykurovacom okruhu, (napr.: plynový kotol/kotol na pevné palivo/peletový kotol).
 • Pripojiteľný k akémukoľvek vykurovaciemu okruhu(radiátorové, podlahové-, nástenné- a kombinované kúrenie atd.)
 • Zapojením zásobníka teplej úžitkovej vody do systému je vhodný aj na prípravu TÚV.

 

Odporúčané palivá:

 • Palivové drevo a rôzny drevný odpad
 • gulička

 

Príslušenstvo kotla:

 • Kotlový teplomer
 • Plniaci-, vypúšťací ventil
 • Rošty ohniska

 

Doplnky ponúkané za doplatok:

 • Automatické ovládanie ťahu
 • Poistný ventil (2 bar)
 • Termostat ovládania obehového čerpadla pri vykurovacích systémoch s núteným obehom
 • Oceľové dymovodné rúry
 • Jednotky regulácie vykurovania
 • Zostava ochrany kotla do 65 Kw
 • Skrabka na čistenie, popolník
 • Celsius balík na čistenie kotla

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ Combi 29 - 34
Rozmer dvierok ohniska (mm) 310*330
Maximálny výkon drevo/pelety (kW) 34/34
Účinnosť v závislosti na palive (%) 82/92
Nátrubky vykurovacej vody (") 2"
Priemer dymovodu (mm) 150
Výška (mm) 1140
Šírka (mm) 555
Hĺbka (mm) 625
Hmotnosť (kg) 205
Objem vody (l) 82
Max. prevádzkový tlak (bar) 2
Max. prevádzková teplota (°C) 90
Skúšobný tlak (bar) 4
Rozmer ohniska (mm)
(výška*šírka*hĺbka)
520*330*460

 

Číslo

Vysvetlivky

1

Telo kotla

2 Vonkajší plášť kotla
3

Vstup vratnej vykurovacej vody

4

Pripojenie doplňovacieho-/vypúšťacieho ventilu

5

Horné čistiace dvierka

6

Popolník

7

Prikladacie dvierka (kúrenie drevom)

8

Dvierka na osadenie peletového horáka

9

Dvierka popolníka (primárny vzduch)

10

Madlo zámku dvierok

11

Spaľovacia komora

12

Výmenníky tepla

13

Rošt ohniska

14

Poistný ventil alebo manometer

15

Pripojenie dymovodu

16 Výstup ohriatej vykurovacej vody
17 Teplomer
18 Pripojenie automatického regulátora ťahu

 

 

 

 


 

 

 

F-Celsius sada ochrany kotla 65 kW

 

Kazánvédő csomag

 

 

Ochranný set na zamedzenie kondenzácie v kotli
Kondenzácia je častým javom počas prevádzky kotlov na pevné palivá, ktorá v každom prípade spôsobuje poškodenie kotla, pokles životnosti a účinnosti a vedie k nárastu nákladov na kúrenie.
Používaním týchto setov možno zamedziť nežiadúcej kondenzácii!

 

Technické údaje:

 • materiál za tepla kovaná mosadz
 • max. prevádzkový tlak 10 bar
 • max. teplota 100°C
 • voliteľná otváracia teplota 45, 55, 60°C
 • A-AB Kvs hodnota 7,2
 • B-AB Kvs hodnota 4,8
 • menovitá otváracia teplota +10K (nastavená)
 • max. výkon (Δt20K a 2800l/h) pri 65 kW
 • max. Δp zabudované vo vratke 100 kPa

 

Funkcia:

 

 

1. Nábehový režim (predohriatie kotla)
„Výstupnú” vykurovaciu vodu z kotla privedie späť do nátrubku „vratnej” vody dovtedy, kým táto dosiahne teplotu nastavenú na termostatickom ventile. Vetva „A” ventilu je uzatvorená.

 

 

 

2. Režim nabíjania akumulačnej nádrže:
Keď teplota vykurovacej vody v obtoku dosiahne otváraciu teplotu termostatického ventilu, ventil primieša k teplej „výstupnej” vode vodu nízkej teploty vystupujúcu z akumulačnej nádrže tak, aby teplota vody vstupujúcej do kotla nebola nižšia, ako teplota nastavená na obtokovom ventile, čím sa zabráni nežiadúcej kondenzácii v kotli. Teplo presahujúce potrebu nahriatia kotla je privedené do akumulačnej nádrže.

 

 

3. Režim nabíjania akumulačnej nádrže úplnou kapacitou:
Keď teplota vody vystupujúcej z akumulačnej nádrže dosiahne alebo presiahne teplotu nastavenú na obtokovom ventile, tento sa nastaví do otvorenej polohy, čím môžeme kúriť akumulačnú nádrž plnou kapacitou kotla.

Vetva „B” ventilu je uzatvorená. Tento stav sa dosiahne pri otváracej teplote ventilu +10 K.

 

Napríklad, keď je otváracia teplota ventilu 55°C, potom je pri +10°C úplne otvorený v smere A → AB.

 

 

 

 

Celsius bezpečnostný dochladzovací set

 

Celsius bezpečnostný dochladzovací set

 

Obsah setu:

 • Celsius bezpečnostný dochladzovač
 • Odvzdušňovací ventil
 • Termostatický bezpečnostný ventil (otváracia teplota 98°C)
 • Poistný ventil (2 bar)

 

Použiteľný k nasledovným typom kotlov:
Celsius klasický , Celsius C a Celsius Combi kotol

 

 

 

Horák na pelety PellasX 35 mini REVO

 

Horáky sú vyrobené z ocele odolnej voči teplu a kyselinám s kvalitnými dielmi. Môže byť pripojený k bojlerom Celsius Combi (23 - 25; 25 - 29; 29 - 34), ktoré môžu byť spaľované drevom alebo peletami (nie súčasne) zatvorením špeciálne navrhnutých dverí horáka (dvierka adaptéra).

 

Technické riešenia pre horáky REVO:

 • Hybridný systém - palivo a vzduch sú dodávané synchronizovaným spôsobom - množstvo pridaného paliva je úmerné množstvu pridaného vzduchu a naopak;
 • Systém deflektora vzduchu - zaisťuje presné prívod vzduchu do spaľovacej komory a predlžuje jeho životnosť;
 • Systém kompenzácie tepelnej rozťažnosti - zabraňuje upchávaniu potrubného systému;
 • Tlakový spaľovací systém - systém vstrekuje vzduch priamo do stredu spaľovacej komory, čím sa znižuje pravdepodobnosť poklesu plameňa;
 • Širokopásmová lambda sonda - zvyšuje účinnosť spaľovania a znižuje spotrebu paliva.
 • Nízka spotreba energie / efektívne využívanie energie
 • Samočistenie s konštantným popolom
 • Automatický reštart v prípade kolísania prúdu

 

Časti horáka:

 

Pellas X - Celsius Plussz

 

 1. Spaľovacie komory
 2. Žiaruvzdorné oceľové potrubie
 3. Systém prívodu vzduchu (vyrobený z plastu odolného voči teplu)
 4. Zásuvka ovládacieho konektora X-PLUG
 5. Dodávka
 6. Rýchlospojka prívodnej trubice (zaistenie v smere hodinových ručičiek - odstránenie proti smeru hodinových ručičiek)

 

 

Požadované pelety môžu spĺňať požiadavky na palivo: DIN plus alebo DIN 51731.

DIN + požiadavky:

Pellet

 • Priemer: 4-8 mm, v priemere 6 mm
 • Dĺžka: 5 x priemer
 • Vlhkosť: max. 10 %
 • Popol: max. 0,5 %

 

 

 

PellasX REVO charakteristiky horáka:

 

Bezpečnosť

 • Technológia tlakového spaľovacieho systému, zabudovaný spomaľovač horenia;
 • Snímač teploty horáka;
 • Flexibilná dávkovacia trubica - topí sa pri zdvihu plameňa, takže do horáka nemôže vstúpiť žiadne palivo;

Spoľahlivosť

 • Hybridný systém - znížená spotreba elektrickej energie, palivo pri úplnej synchronizácii so vzduchom;
 • Systém deflektora vzduchu - zaisťuje presné prívod vzduchu do spaľovacej komory a predlžuje jeho životnosť;
 • Automatický návrat k predchádzajúcim nastaveniam po výpadku napájania;
 • Žiaruvzdorná oceľová spaľovacia komora;

 

Moderný riadiaci systém

 • Automatická prevádzka: zapaľovanie, čistenie, monitorovanie plameňa
 • Nepretržité (elektronické) riadenie výkonu
  Ovládanie spaľovania so širokopásmovou lambda sondou (voliteľné)
 • Nízke emisie CO a CO2
 • Nízka spotreba energie
 • Nízky faktor zotrvačnosti tepla
 • Vysoká účinnosť streľby - až 99%
 • Presný plameňový detektor
 • Kompatibilný s automatickými olejovými a plynovými kotlami a rúrami na pečenie
 • Cyklický odsávací ventilátor (nevetráta kotol)

 

Ovládač PellasX môže poskytovať jednoduchšie systémy bez potreby ďalšieho modulu (modul B, C).

 

Celsius rendszer

 

 

Vybavenie PellasX s voliteľnými modulmi (voliteľné B, C)

PellasX - Celsius rendszer

 

REVO mini 35
Výkon: 8 - 35 kW
Zdroj: 50 W
Závažia: 17 kg
Úroveň hluku: 63 dB
Dĺžka podávača skrutiek: 2 m
Palivo: 6-8mm pellet
Účinnosť spaľovania: 96 - 99%
Návrh dopytu: 15 Pa
Ovládanie výkonu: Áno
Správa čerpadla kotla: Áno
Správa čerpadla TÚV: Áno
Riadenie zmiešavacích ventilov: Áno

 

Optional features: Lambda probe, buffer treatment, reserve dosing treatment (silos), room temperature sensor, return temperature sensor, flue gas temperature sensor, weather dependent control automation.

 

Sizes(mm):

 

Celsius - PellasX size

 

Celsius - PellasX size

 

Celsius - PellasX size

D → Ø 145 mm

A → Ø 139,7 mm

B → 204 mm

C → 445 mm

 

Touch control and screw feeder of PellasX 35 mini REVO:

 

Celsius - PellasX touch control

 

Celsius - PellasX felhordó csiga

 

 

Display in operation:

 

PellasX pellet burner display

Explanation:

 1. Profiles
 2. Boiler temperature
 3. Boiler set temperature
 4. Enter "menu" button
 5. Informations
 6. Set DHW cylinder temperature
 7. Measured temperature of DHW cylinder
 8. Time, date
 9. Outdoor thermometer (weather)
 10. Functions affecting boiler set temperature

 

PellasX burner safety system:

 • Burner temperature sensor (above 90 ° C automatic shutdown and fan switching to 100% power),
 • Overpressure burning system technology,
 • Feed pipe connection,
 • Flexible dosing tube.

 

Pellet tank - 300 liter (width x depth x height - mm): (62,5x62,5x143)

 

Optional units:

Additional B modul

Additional C modul

 

 

Celsius - PellasX modul B, C