Celsius solárny modul s kolektorom

Celsius solárny modul s kolektorom
Celsius solárny modul s kolektorom
Celsius solárny modul s kolektorom
Celsius solárny modul s kolektorom
Celsius solárny modul s kolektorom
Celsius solárny modul s kolektorom
Podrobnosti

Celsius solárny modul s kolektorom max 50m2 (25 kW)

 

 

V prípade použitia akumulačnej nádrže umožňuje ľahké a rýchle rozšírenie nášho stávajúceho vykurovacieho systému so solárnymi kolektormi.

 

Max 25 kW výkonu kolektorov a 50 m2 ~~plochy solárnych kolektorov.

 

Výhody:

 • Hospodárny, v prípade dostatočného slnečného svitu môžeme priridzanú a bezplatnú slnečnú energiu použiť na prípravu TÚV, počas chladnejších dní na prikurovanie alebo ohrev bazéna
 • Kompaktné, priestorovo nenáročné riešenie. Použitím Celsius Solar
 • Modulu potrebujeme zabezpečiť len dostatočnú plochu slnečných kolektorov, ostatné systémové prvky tvoria súčasť modulu
 • Nevyžaduje akumulačnú nádrž opatrenú výmenníkom, nakoľko modul obsahuje potrebný výmenník
 • V prechodnom období zabezpečí vykurovanie objektu („Jar, Jeseň” ročne zhruba 2 mesiace) čím možno posunúť spustenie vykurovacieho systému na neskoršie obdobie, prípadne ho skôr odstaviť
 • Modul TÚV zaradený do systému zabezpečí aj v mimovykurovacom období sústavnú prípravu TÚV.

 

 

Odporúčaný povrch kolektorov na výrobu TÚV + podpora vykurovania

Akumulačná nádrž 750L

8m2

akumulačná nádrž 1000L

12m2

akumulačná nádrž 1500L

18m2

 

Primárny „Solárny” okruh:

 • snímač prietoku s regulátorom (v ponuke aj digitálny snímač prietoku)
 • vysoko účinné sinchrónne obehové čerpadlo
 • na spätnej vetve 3-cestný guľový ventil so spätnou klapkou (10 mbar) a teplomerom
 • bezpečnostná jednotka s manometrom (0-10 bar), 6 bar poistný ventil, ¾” prípojka expanznej

nádrže:

 • na výstupnej vetve guľový ventil s teplomerom a spätnou klapkou (10 mbar)
 • automatický odvzdušňovač

 

Výmenník:

 • tepelný výmenník z nehrdzavejúcej ocele

 

Sekundárny „Akumulačný” okruh:

 • 6bar poistný ventil do 50kW
 • asinchrónne obehové čerpadlo

 

Konštantná teplota na solárnej strane 120C° (krátkodobo “20 sek” 160 °C). Maximálna tepúlota na akumulačnom okruhu 110 °C.

 

Solárna strana:

 

Strana nádrže:

 

 

Informácie
Výrobca/URL produktu